Poskytovatel státní části eGovernment Cloudu

Jsme státní podnik a naším hlavním zaměřením je poskytování ICT služeb včetně kybernetické bezpečnosti pro státní správu.

SPCSS učinil veškerá technologická a organizační opatření, absolvoval odpovídající kontroly a auditní certifikace, a je po všech stránkách připraven k poskytování státní části eGovernment Cloudu.

Klíčové kroky pro spuštění státní části eGovernment cloudu

  • Vytvoření strategie a implementačního plánu projektu
  • Plán kapacit a katalog služeb SeGC
  • Určení provozovatele SeGC
  • Vytvoření operačního a finančního modelu fungování SeGC
  • Řízení migrace stávajících aplikací BÚ4

SPCSS je připraven!

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

SPCSS je připraven po všech stránkách pro provoz SeGC a zároveň nachystán poskytnout součinnost pro administrativní stránku související s naplněním jednoho z klíčových kroků digitální transformace a ve spolupráci s DIA vybudovat a poskytovat Centrum excelence SeGC.

Poskytovatel státní části eGovernment Cloudu

Jsme státní podnik a naším hlavním zaměřením je poskytování ICT služeb včetně kybernetické bezpečnosti pro státní správu.

SPCSS učinil veškerá technologická a organizační opatření, absolvoval odpovídající kontroly a auditní certifikace, a je po všech stránkách připraven k poskytování státní části eGovernment Cloudu.

Klíčové kroky pro spuštění státní části eGovernment cloudu

  • Vytvoření strategie a implementačního plánu projektu
  • Plán kapacit a katalog služeb SeGC
  • Určení provozovatele SeGC
  • Vytvoření operačního a finančního modelu fungování SeGC
  • Řízení migrace stávajících aplikací BÚ4

SPCSS je připraven!

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

SPCSS je připraven po všech stránkách pro provoz SeGC a zároveň nachystán poskytnout součinnost pro administrativní stránku související s naplněním jednoho z klíčových kroků digitální transformace a ve spolupráci s DIA vybudovat a poskytovat Centrum excelence SeGC.

Z našich prezentací na téma cloud

Sledujte nás