Poskytovatel státní části eGovernment Cloudu

Jsme státní podnik a naším hlavním zaměřením je poskytování ICT služeb včetně kybernetické bezpečnosti pro státní správu.

SPCSS učinil veškerá technologická a organizační opatření, absolvoval odpovídající kontroly a auditní certifikace, a je po všech stránkách připraven k poskytování státní části eGovernment Cloudu.

Klíčové kroky pro spuštění státní části eGovernment cloudu

  • Vytvoření strategie a implementačního plánu projektu
  • Plán kapacit a katalog služeb SeGC
  • Určení provozovatele SeGC
  • Vytvoření operačního a finančního modelu fungování SeGC
  • Řízení migrace stávajících aplikací BÚ4

SPCSS je pověřen!

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

V souladu s § 6i odst. 1 písm. a) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů, byl dne 20. 12. 2023​ pověřen státní podnik Státní pokladna Centrum sdílených služeb poskytováním cloud computingu orgánům veřejné správy.

Z našich prezentací na téma cloud

Sledujte nás