Certifikace

Certifikace ISO v SPCSS tvoří integrální součást řízení všech zakázek.
Home/O nás/Certifikace

Certifikace ISO v SPCSS tvoří integrální součást řízení
všech zakázek

SPCSS má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018, systém řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2023, systém managementu služeb v oblasti informačních technologií dle ČSN ISO/IEC 20000-1:2019, systém řízení bezpečnosti informací pro cloudové služby dle ČSN EN ISO/IEC 27017:2017, systém řízení bezpečnosti informací pro PII v cloudových službách – zpracovatelé PII dle ČSN EN ISO/IEC 27018:2019, osvědčení pro přístup k utajované informaci stupně „Tajné“ dle § 20 odst. 1 zákona č. 412/2005 Sb.

Přehled certifikátů a potvrzení