Certifikace

Certifikace ISO v SPCSS tvoří integrální součást řízení všech zakázek.
Home/O nás/Certifikace

Certifikace ISO v SPCSS tvoří integrální součást řízení
všech zakázek

SPCSS má zaveden systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018, systém řízení bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2014, systém managementu služeb v oblasti informačních technologií dle ČSN ISO/IEC 20000-1:2019.

Přehled certifikátů a potvrzení