Certifikace

Certifikace ISO v SPCSS tvoří integrální součást řízení všech zakázek.
//Certifikace

Certifikace ISO v SPCSS tvoří integrální součást řízení
všech zakázek

SPCSS má zaveden integrovaný systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016, systém enviromentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2016, systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008, systém managementu služeb v oblasti IT dle ČSN ISO/IEC 20000-1:2012, systém managementu bezpečnosti informací dle ČSN ISO/IEC 27001:2014.

Přehled certifikátů a potvrzení