Certifikace

Certifikace ISO v SPCSS tvoří integrální součást řízení všech zakázek.
//Certifikace

Certifikace ISO v SPCSS tvoří integrální součást řízení
všech zakázek

SPCSS má zaveden systém řízení kvality dle ISO 9001:2016;  inegrovaný systém řízení dle ISO 9001:2016, ISO 14001:2016, OHSAS 18001:2008; systém managementu služeb v oblasti IT dle ISO/IEC 20000-1:2012; systém managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001:2014; systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle OHSAS 18001:2008; systém enviromentálního managementu dle ISO 14001:2016.

Přehled certifikátů a potvrzení