Služby PaaS

Komplexní prostředí pro aplikace zákazníků
//Služby PaaS

PaaS – platforma jako služba

představuje poskytování kompletního prostředí pro provoz aplikací zákazníků. SPCSS poskytuje zákazníkovi služby IaaS včetně zajištění instalace, konfigurace, provozu a správy všech SW platforem, nad nimiž je aplikace zákazníka provozována. Aplikaci samotnou má ve správě zákazník. Základní nabízené PaaS služby jsou:

  • Správa virtualizačního nástroje (virtualizační vrstvy);
  • Správa operačních systémů;
  • Správa aplikačních serverů;
  • Správa databázových serverů;
  • Správa systému SAP Base.

Samozřejmostí je provoz souvisejících komponent a služeb IT infrastruktury, jako jsou např. adresářové služby (Active Directory), jmenné služby (DNS), přenosový systém apod., na kterých běh PaaS služeb závisí.

(např. prostředí pro provoz aplikace IISSP)