Služby PaaS

Komplexní prostředí pro aplikace zákazníků
Home/Služby/Služby PaaS

PaaS – platforma jako služba

představuje poskytování kompletního prostředí pro provoz aplikací zákazníků. SPCSS poskytuje zákazníkovi služby PaaS včetně zajištění instalace, konfigurace, provozu a správy všech SW platforem, nad nimiž je aplikace zákazníka provozována. Aplikaci samotnou má ve správě zákazník. Základní nabízené PaaS služby jsou:

  • správa virtualizačního nástroje (virtualizační vrstvy);
  • správa operačních systémů;
  • správa aplikačních serverů;
  • správa databázových serverů;
  • správa systému SAP Base.

Samozřejmostí je provoz souvisejících komponent a služeb IT infrastruktury, jako jsou např. adresářové služby (Active Directory), jmenné služby (DNS), přenosový systém apod., na kterých běh PaaS služeb závisí.

(např. prostředí pro provoz aplikace IISSP)