Služby SaaS

Poskytování služeb vybraných aplikací
Home/Služby/Služby SaaS

SaaS – software jako služba

je nejširší a komplexní model poskytování služby. SPCSS svými službami zajišťuje celý životní cyklus tvorby a poskytování aplikací zákazníkům. Zákazník je tak pouze v roli uživatele. SaaS lze definovat jako poskytování služeb PaaS doplněných o služby vázané na aplikaci či komplexní aplikační systém zákazníka, tj. o následující služby:

  • dodávka a implementace aplikace;
  • provoz, správa a podpora aplikace;
  • změny a rozvoj aplikace.

Centrální provoz, správu a rozvoj v SPCSS má smysl zajišťovat v případě systémů, které jsou nebo mají potenciál být centralizovány, případně jednotně využívány více či všemi OSS v resortu MF.

(např. personální systém RPIS, ale i služby jako Service Desk, nástroj SIEM v oblasti kybernetické bezpečnosti, dále DWH, analytika v rámci projektu Hazard, úložiště architektonických modelů pro Enterprise Architekturu);