Centrum kybernetické bezpečnosti

Komplexní řešení detekce a zvládání bezpečnostních incidentů
Home/Služby/Centrum kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost

Poskytujeme zákazníkům profesionální služby s cílem zajistit kybernetickou bezpečnost jejich informačních systémů a sítí v Bezpečném datovém centru SPCSS a v cloudu.

Sdílené služby Centra kybernetické bezpečnosti SPCSS (CKB) přináší zákazníkům nákladově efektivní nástroje a expertní služby certifikovaného dodavatele pro zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů a sítí zákazníků umístěných v Bezpečném datovém centru a spravovaných SPCSS, a to v souladu se standardy ISO 27000 a zákonem o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 (ZoKB). Poskytovatel služby tak podporuje zákazníka při zvládání detekovaných bezpečnostních incidentů a zároveň při plnění povinností vyplývajících ze ZoKB. Předmětem služby jsou:

  • nepřetržitý bezpečnostní monitoring informačních systémů zákazníka s využitím nástroje SIEM;
  • detekce kybernetických bezpečnostních událostí (KBU) a incidentů (KBI), jejich vyhodnocování a zvládání, dokumentování a hlášení, analýzy a návrhy na zlepšování systému kybernetické bezpečnosti;
  • skenování zranitelností informačního systému;
  • ochrana integrity komunikačních sítí identifikací chybné konfigurace aktivních prvků sítě;
  • detailní databázový monitoring dle požadavků ZoKB a VoKB;
  • forenzní analýza pro šetření kybernetických incidentů a útoků.