Vznik a historie SPCSS

Informace o vzniku a historii SPCSS
Home/O nás/Vznik a historie SPCSS

Vznik nového státního podniku
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Na základě souhlasu Vlády České republiky uděleného usnesením č. 854 ze dne 20. října 2014 a po vyjádření Dozorčí rady STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, ze dne 30. října 2014, rozhodl zakladatel, tj. Ministerstvo financí, svým rozhodnutím ze dne 3. 11. 2014., č. j.: MF-57809/2014/04–21 o rozdělení STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, odštěpením s následným založením státního podniku Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., který byl založen na základě výše uvedeného rozhodnutí a zakládací listiny Ministerstva financí č. j. MF-57809/2014/04–22 dne 3. 11. 2014. Rozhodným dnem a datem účinnosti rozdělení STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku, je den 1. 1. 2015.

Zakládací listina SPCSS (soubor PDF) >>