SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Vznik nového státního podniku

Na základě souhlasu vlády České republiky uděleného usnesením č. 854 ze dne 20. října 2014 a po vyjádření dozorčí rady STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku ze dne 30. října 2014, rozhodl zakladatel, tj. Ministerstvo financí, svým rozhodnutím ze dne 3. 11. 2014

Bezpečné datové centrum SPCSS

K zabezpečení předmětu podnikání má SPCSS vlastní bezpečné datové centrum, s nejmodernější architekturou a vyspělými technologiemi od předních světových výrobců.

Certifikace ISO

SPCSS má zavedeny systémy řízení managementu dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 a systém managementu IT služeb dle ISO 20000–1.

Široká škála ICT služeb

IaaS (poskytnutí výpočetního výkonu), PaaS (poskytování HW se správou OS), Saas (správa aplikace zákazníka se servisní podporou), Kybernetická bezpečnost (IT Security)

Veřejná správa i soukromé IT se potkaly v Jihlavě

Veřejná správa i soukromé IT se potkaly v Jihlavě

Významný seminář s tématem digitalizace státní správy má za sebou Jihlava. V prostorách KÚ Kraje Vysočina měli v úterý 20. 2. 2018 posluchači příležitost seznámit se s aktuálním stavem projektu PMA3, Portálu občana, elektronické identifikace a rozšíření údajů v RPP. To vše pod taktovkou Ministerstva vnitra.

více »