SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Vznik nového státního podniku

Na základě souhlasu vlády České republiky uděleného usnesením č. 854 ze dne 20. října 2014 a po vyjádření dozorčí rady STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku ze dne 30. října 2014, rozhodl zakladatel, tj. Ministerstvo financí, svým rozhodnutím ze dne 3. 11. 2014

Bezpečné datové centrum SPCSS

K zabezpečení předmětu podnikání má SPCSS vlastní bezpečné datové centrum, s nejmodernější architekturou a vyspělými technologiemi od předních světových výrobců.

Certifikace ISO

SPCSS má zavedeny systémy řízení managementu dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 a systém managementu IT služeb dle ISO 20000–1.

Široká škála ICT služeb

IaaS (poskytnutí výpočetního výkonu), PaaS (poskytování HW se správou OS), Saas (správa aplikace zákazníka se servisní podporou), Kybernetická bezpečnost (IT Security)

SPCSS se zúčastnil 20. ročníku konference ISSS 2017

SPCSS se zúčastnil 20. ročníku konference ISSS 2017

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. se zúčastnil 20. ročníku konference ISSS 2017 konaným 2 – 4. 4. 2017. Odborná veřejnost byla informována o úloze SPCSS v rámci ICT strategie resortu MF ČR a o nové oblasti služeb SPCSS, která čerpá z výhod hybridního cloudu.

více »