Sdílené služby SPCSS

Hospodárnost + Účelnost + Efektivnost
Home/Služby/Sdílené služby SPCSS

Účel založení, sdílené služby a principy 3E

Účel založení SPCSS, jakož i cíle Strategie ICT resortu MF, se odráží v portofoliu služeb, na jejichž poskytování se SPCSS primárně soustředí.

Portfolio ICT služeb SPCSS vychází z cílů:

  • Naplnění účelu založení SPCSS (Statut SPCSS)
    • Spolehlivé bezpečné fungování kritických ICT systémů státu • Jednotné standardizované ICT služby pro veřejnou správu • Nejefektivnější optimalizace a úspora investic a provozních prostředků
  • Podpora naplňování Strategie ICT resortu MF
    • Konsolidované sdílené služby ICT pro interní uživatele i veřejnost • Využití synergie překryvu identických aktivit jednotlivých organizací • Maximální míra centralizace služeb a technologií do SPCSS

Koncept většiny z těchto služeb je vystavěn v technickém a obchodním modelu sdílené služby, který dovoluje sdílení služby více zákazníky, neboť služba není výhradní či specifická pro jediného z nich. Koncept sdílených služeb tak významně podporuje naplnění principu 3E.

Technický a obchodní model sdílené služby SPCSS

  • Umožnění sdílení služby více zákazníky
  • Uplatnění principu 3E (efektivnost & hospodárnost & účelnost)

Služby SPCSS vychází ze zázemí bezpečného datového centra (BDC) splňujícího požadavky na prvky kritické infrastruktury státu, a to jak stávajícího DC na Vápence, tak budovaného DC v Zelenči. Služby jsou poskytovány od nejnižší úrovně housingu, tj. pouze umístění IT systémů zákazníka v bezpečném DC včetně zajištění potřebné konektivity, až po hosting s plnou správou poskytované infrastruktury, platformy či aplikace v rámci cloudových služeb IaaS, PaaS a SaaS.