Kompetenční centra

Provoz, správa, podpora a rozvoj specifických aplikací
Home/Služby/Kompetenční centra

SPCSS v roli kompetenčního centra pro specifické aplikace a aplikační celky

Aplikace či aplikační celky, které jsou specifické pro konkrétní OSS a nejsou sdíleny, komplexně podporuje SPCSS pouze v případě, kdy výkonem této podpory přináší přidanou hodnotu. Jedná se zpravidla o velké, náročné systémy, kde by řešení jejich provozu, správy, podpory a rozvoje na straně OSS vyžadovalo značné výpočetní a odborné zdroje. Proto je kompletní zajištění těchto činností ze strany státního podniku specializovaného na ICT služby efektivnější. Navíc jde většinou o systémy, jejichž charakter opodstatňuje jejich umístění v bezpečném datovém centru ve státní správě (systémy v kategoriích KII a VIS). SPCSS tedy pro takový systém působí v roli kompetenčního centra, které zabezpečuje jak provoz, tak rozvoj systému. Třebaže samotné aplikace sdíleny nejsou, jejich provoz se v oblasti infrastruktury opírá o zavedené standardní sdílené služby, což významně zvyšuje efektivitu jeho zajištění a podporuje princip 3E. (např. příjmová část EET, aplikace ISMS pro ÚZSVM a probíhající převzetí podpory aplikace Státní pokladny IISSP).