Služby IaaS

Požadovaný výpočetní výkon, diskový prostor a bezpečné připojení
Home/Služby/Služby IaaS

IaaS – infrastruktura jako služba

představuje službu poskytování kompletního infrastrukturního prostředí potřebného pro běh platformy a aplikací zákazníka. Službu lze chápat jako pronájem kapacity HW výpočetních prostředků (virtuálních i fyzických serverů) a datového úložiště v Bezpečeném datovém centru. Funkčně služba IaaS zahrnuje všechny služby poskytované v rámci housingu a jejími primárními součástmi jsou tyto služby:

  • poskytování výpočetního výkonu;
  • poskytování datového úložiště (diskový prostor a páskové knihovny);
  • zálohování a archivace dat;
  • služby firewallu, loadbalancingu a HSM (pro kryptování a správu digitálních klíčů k silné autentizaci).

Serverový HW, datová úložiště a související komponenty infrastruktury (LAN, SAN apod.) spravuje SPCSS. Zákazník zodpovídá za konfiguraci a správu software provozovaného na poskytnutém virtuálním nebo fyzickém serveru, tedy za správu operačního systému a veškerého software běžícího na takovém serveru.

V závislosti na požadavcích na službu (např. rychlost implementace, úroveň zabezpečení atp.) může SPCSS zajistit IaaS též alternativně s využitím vysoutěženého externího dodavatele (např. WEB servery pro EET v MS Azure).