Podpůrné služby

null

Pro všechny typy svých služeb a produktů SPCSS zajišťuje jako standarní součást služby tzv. podpůrné služby, z nichž většinu lze nabízet i samostatně, tj. nezávisle na ostatních poskytovaných službách. Mezi podpůrné služby patří zejm. nezbytné služby provozní a procesní podpory (ITSM) a služby bezpečnosti:

 • provozní monitoring komponent pod správou SPCSS;
 • řešení incidentů, problémů, změn a požadavků spojených se službou, tj. zajištění procesů Incident Management, Problem Management, Change Management a Requirement Management s podporou Service Desku;
 • řízení úrovně služeb (SLM) včetně pravidelného reportování aktuálního stavu plnění dohodnuté úrovně služeb (SLA) zákazníkovi;
 • fyzická bezpečnost řešená umístěním systémů v bezpečném datovém centru spolu s procesy a režimovými opatřeními jeho provozu a ostrahy (nelze nabízet samostatně, ale pouze jako součást sdílených služeb – minimálně housingu v BDC);
 • kybernetická bezpečnost – Sdílené služby Centra kybernetické bezpečnosti SPCSS (CKB) přináší zákazníkům nákladově efektivní nástroje a expertní služby certifikovaného dodavatele pro zajištění kybernetické bezpečnosti informačních systémů a sítí zákazníka umístěných v Bezpečném datovém centru a spravovaných SPCSS, a to v souladu se standardy ISO 27000 a zákonem o kybernetické bezpečnosti č. 181/2014 (ZoKB). Poskytovatel služby tak podporuje zákazníka při zvládání detekovaných bezpečnostních incidentů a zároveň při plnění povinností vyplývajících ze ZoKB. Předmětem služby jsou:
  • nepřetržitý bezpečnostní monitoring informačních systémů zákazníka s využitím nástroje SIEM;
  • detekce kybernetických bezpečnostních událostí (KBU) a incidentů (KBI), jejich vyhodnocování a zvládání, dokumentování a hlášení, analýzy a návrhy na zlepšování systému kybernetické bezpečnosti;
  • skenování zranitelností informačního systému;
  • ochrana integrity komunikačních sítí identifikací chybné konfigurace aktivních prvků sítě;
  • detailní databázový monitoring dle požadavků ZoKB a VoKB;
  • forenzní analýza pro šetření kybernetických incidentů a útoků.