Činnosti v rámci projektů

Home/Služby/Podpůrné a doplňkové služby/Činnosti v rámci projektů
null

Kromě standardně poskytovaných služeb v oblasti provozu IT systémů a aplikací, včetně jejich provozního a bezpečnostního dohledu, podpory uživatelů a procesního řízení s využitím Service Desku, je SPCSS připraven v závislosti na aktuálně dostupných kapacitách plnit řadu rolí a činností v projektech zákazníků či ve společných projektech s nimi. Jedná se především o dále uvedené role a činnosti:

 • Spolupráce na přípravě zadávací dokumentace, případně komplexní zpracování veřejné zakázky vč. její administrace, pokud bude následně soutěžená služba či produkt součástí vlastní dodávky služby SPCSS;
 • Právní konzultace v rámci plnění společných projektů;
 • Projektový management;
 • Technický analytik a architekt
  • vypracování technické analýzy
  • návrh technického řešení a architektury
  • zpracování technického projektu;
 • Bezpečnostní analytik a architekt
  • vypracování bezpečnostní analýzy
  • návrh bezpečnostního řešení a architektury
  • zpracování bezpečnostního projektu;
 • Riziková analýza;
 • Výkon specifických odborných rolí v resortních i meziresortních ICT projektech
  (viz služba Výkon odborných rolí).