Konzultační služby

null

S využitím specifických odborností svých pracovníků může SPCSS poskytovat expertní konzultační služby v celé řadě oblastí:

 • IT analýza a architektura
  (např. projekt studie řešení ISMS pro ÚZSVM, analytický SW pro odbor MF pro dohled nad zdravotními pojišťovnami);
 • Kybernetická bezpečnost
  • bezpečnostní analýza a architektura;
  • ZoKB a VoKB – podpora zákazníkovi pro splnění povinností vyplývajících ze zákona č. 181/2014 Sb., zákon o kybernetické bezpečnosti (ZoKB) a vyhlášky
   č. 316/2014 Sb., vyhláška o kybernetické bezpečnosti (VoKB), např.:

   • asistence při vytváření, aktualizacích a udržování systému řízení bezpečnosti informací (SŘBI) a při implementaci organizačních a technických opatření kybernetické bezpečnosti do organizace;
   • asistence při vytváření, aktualizacích a udržování bezpečnostní dokumentace;
 • IT Governance – služba spočívající v poskytování expertních služeb SPCSS pro revizi a zajištění souladu IT prostředí zákazníka s koncepcí resortu MF, případně pro potřeby eGoverment Cloudu;
 • Projektové řízení a projektová kancelář (PMO).