Doplňkové služby

null

Vedle standardních služeb nabízí SPCSS řadu dalších doplňkových služeb, kam patří:

 • služba Remote Hands k provedení zásahu na místě v DC;
 • transitní a transformační služby zajišťující úspěšnou migraci IS zákazníka do prostředí BDC, a to vč. konzultací směřujících k nastavení zákaznického systému tak, aby toto prostředí co nejefektivněji využíval;
 • služba Service Desk poskytovaná zákazníkům pro podporu jejich řešení (např. služba Service Desk pro uživatele ICT služeb MF);
 • doplňkové či nadstavbové služby v oblasti kybernetické bezpečnosti:
  • penetrační testování pro identifikaci slabin informačního systému a k přijetí včasných opatření;
  • vzdálený bezpečnostní monitoring prostřednictvím SOC SPCSS integrací bezpečnostního monitoringu zákazníka do SIEM SPCSS;
  • audit kybernetické bezpečnosti dle legislativních požadavků (zejm. ZoKB) u zákazníka se zpracováním auditní zprávy včetně doporučení;
  • analýza a správa bezpečnostních rizik s využitím nástroje pro správu rizik umožňujícího komplexní a přehledné řízení rizik;
  • správa privilegovaných účtů zákazníka v souladu s legislativními požadavky ZoKB;
  • e-learning k zajištění odborného školení pro rozvoj bezpečnostního povědomí uživatelů, administrátorů a osob zastávajících bezpečnostní role, jak plyne z povinností správce informačního či komunikačního systému KII a Správce VIS podle Předpisu č. 316/2014 Sb., Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (VoKB);
 • služba Licence Management představující komplexní expertní služby s kompetencí v oblasti licencování i pro zákaznická řešení mimo správu SPCSS;
 • služba Proof of Concept (PoC) umožňuje využít technologické a odborné kapacity SPCSS ve specifických oblastech, k ověření konceptů a záměrů, před přistoupením k jejich realizaci (např. PoC nástroje SAS pro využití při plnění požadavků GDPR, ověření kompatibility HSM modulů s aplikacemi GŘC atp.).