Anonymní online schránka důvěry „Nenech to být“ (NNTB)

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., se zapojil v rámci Criminal compliance programu do projektu Nenech to být (NNTB). Zaměstnancům je tak k dispozici anonymní online schránka důvěry NNTB. NNTB slouží k tomu, aby pomohla zaměstnancům řešit jakékoli problémy související s ochranou postavení zaměstnance v podniku, a to přes oznámení podezření ze spáchání trestné činnosti, šikany, mobbingu či bossingu, obtěžování, včetně sexuálního obtěžování nebo jiné formy diskriminace, až po systém podávání nápadů a návrhů na zlepšení.

JAK POUŽÍVAT NNTB? 

  •  Podněty je možno podávat prostřednictvím odkazu: https://www.nntb.cz
    (v záložce „oznámení“ v pravém horním rohu)
  • Ke komunikaci je možno použít také mobilní aplikaci dostupnou na:
    Google Play a App Store
  • Je možno také naskenovat QR kód a použít NNTB:
    Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
  • Pro odeslání podnětu se použije přístupový kód: 16y4ih04cz

JAK NNTB FUNGUJE? 

Po vstupu do NNTB zaměstnanec/oznamovatel vybere, čeho se upozornění týká. Do následující kolonky uvede co nejvíce podrobností. K oznámení může nahrát přílohy. V NNTB je přednastaveno anonymní podávání oznámení. Oznámení je možno podat i s uvedením jména a příjmení zaměstnance, je to na jeho volbě. Výhodou NNTB je, že není třeba vytvářet žádný účet, oznámení je možno podat rychle a jednoduše, stačí k tomu mobilní telefon. Na podnět bude možno bez problémů odpovědět a aktivně jej řešit.

Veškerá komunikace je anonymní a šifrovaná. Není třeba mít obavy a není třeba se stydět. Je možno napsat cokoliv, co zaměstnance trápí nebo zajímá, a to anonymně nebo jmenovitě. Oznámení bude odesláno podle zvolené kategorie konkrétnímu řešiteli. Řešiteli oznámení jsou Compliance manager, ředitel úseku právních služeb, vedoucí personálního oddělení a interní auditor. Oznámení bude vyřešeno zásadně do 30 dnů.