Veřejná správa i soukromé IT se potkaly v Jihlavě

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Významný seminář s tématem digitalizace státní správy má za sebou Jihlava. V prostorách KÚ Kraje Vysočina měli v úterý 20. 2. 2018 posluchači příležitost seznámit se s aktuálním stavem projektu PMA3, Portálu občana, elektronické identifikace a rozšíření údajů v RPP. To vše pod taktovkou Ministerstva vnitra.

Právě v roce 2018 musí i Česká republika naplnit několik nařízení Evropské unie v oblasti elektronizace veřejné správy, především při ochraně osobních dat (GDPR) i elektronické identitě (eIDAS). A vypadá to, že bude připravena. Se svým příspěvkem vystoupil také vládní zmocněnec pro IT a generální ředitel SPCSS Vladimír Dzurilla. Prolistujte si jeho prezentaci, týkající se eGovernmentu a především řízení rozvoje státního IT, které plánuje ve své funkci.