V Zelenči se finišuje

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Začal rok 2019 a vězte, že je to rok pro nás důležitý. Plánujeme totiž uvést do provozu druhé datové centrum v Zelenči.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Dlouhá cesta realizace

Každá státní instituce prochází při realizacích projektů dlouhou cestou procesů, mapováním trhu, poptávek a výběrových řízení. Nejinak tomu bylo i v našem případě a po všech souhlasech jsme zhruba před rokem začali stavět první část nového datového centra v Zelenči. Přípravy i samotná stavba je proces značně náročný. Termíny, subdodavatelé, kvalita práce, lidé, ale i nečekané nástrahy a spousta dalších faktorů dokáží vychýlit nejednu představu. Časový harmonogram se však daří dodržet a jak říká paní ředitelka provozu interních služeb Ing. Věra Hnátová, „je to především o týmu a profesionalitě“. Naše druhé datové centrum v areálu Státní pokladny Centra sdílených služeb, s. p., v Zelenči by mělo být dostavěno v plánovaném termínu a uvedeno do zkušebního provozu v dubnu 2019.

Dnes jsou stavebně hotovy budovy, probíhá intenzivní montáž technologií, tj. napájení, vzduchotechniky, chlazení, náhradního napájení elektrickou energií, dohledových a řídících systémů atd. Rovněž byla zahájena instalace jednotného bezpečnostního systému pro všechny budovy a areál.

Fáze spuštění datového centra

Samotné spuštění datového centra má několik fází. Po dokončení výstavby a provedení všech povinných zkoušek u non-IT technologií požádáme stavební úřad o povolení zahájení zkušebního provozu. V rámci něj budou probíhat testovací práce a seřízení všech technologických prvků do komplexně fungujícího celku. Dále nastavovány měřicí, dohledové a řídicí systémy, zprovozněn jednotný bezpečnostní systém a vyškolen obsluhující personál. Tento zkušební provoz potrvá maximálně osm měsíců, kdy by měly být řešeny všechny případné problémy, které v průběhu zkušebního provozu nastanou. Pak následuje vlastní kolaudace stavby a uvedení do ostrého provozu.

Datové centrum Zeleneč se následně stane integrální součástí technologického zázemí SPCSS a nabídne stejné služby, které dnes již poskytujeme.

Tedy především služby bezpečného datového centra pro státní složky. Zároveň tím dojde k rozšíření o geografickou zálohu – služby pro zákazníka budou poskytovány ze dvou lokalit, vzájemně se budou zálohovat, čímž se zvýší jejich dostupnost a bezpečnost.

S celým projektem je spojeno také postupné obsazování nově vytvořených pracovních pozic. Aktuální nabídku doporučujeme sledovat v sekci kariéra.