SPCSS na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Hradec Králové má za sebou 21. ročník konference ISSS (9. – 10. 4. 2018), zaměřené na reformu veřejné správy, rozvoj eGovernmentu a informatizaci společnosti.

A že jde o témata zajímavá, dokazoval nejen vysoký počet účastníků (během dvou dní zhruba dva tisíce třista), ale i účast více než čtyřiceti senátorů a poslanců Parlamentu ČR. Slavnostního zahájení se účastnil mimo jiné i premiér, ministr vnitra a vládní zmocněnec pro IT a zároveň generální ředitel SPCSS Vladimír Dzurilla. Všichni tři dávali v rámci úvodních proslovů důraz na digitalizaci společnosti, nutnou úpravu legislativy a definování postupů při budování eGovernmentu.

Samotný program konference pak kromě setkávání odborníků z veřejné a komerční sféry, poskytoval dostatek prostoru k diskuzím a přednáškám na téma GDPR, eHealth, kybernetická bezpečnost, Smart Cities nebo otevřená data. Podrobnější informace lze nalézt na internetových stránkách isss.cz.