Půjde zase věřit internetu?

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Říká vám něco Paris call neboli Pařížská výzva? Ne, nehledejte souvislost se žlutými vestami. Jde o bezpečnost kyberprostoru a týká se každého z nás. I proto se SPCSS zařadil mezi podporovatele této aktivity.

French President Emmanuel Macron delivers a speech during the opening session of the Internet Governance Forum (IGF) at the UNESCO headquaters in Paris, on November 12, 2018. - Fifty-one states, including all EU members, have pledged their support for a new international agreement to set standards on cyberweapons and the use of the internet, the French government said on November 12. China, Russia and the United States did not sign the pledge, reflecting their resistance to setting standards for cyberweapons which are at the cutting edge of modern warfare. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

V závěru loňského roku představil v rámci Fóra o řízení internetu při OSN francouzský prezident Emmanuel Macron projekt Pařížská výzva. Jeho cílem je sjednocení a snaha prosazovat klíčové principy bezpečnosti v kyberprostoru, které mají přinést obnovení důvěry v bezpečnost internetu. Neustálý nárůst uživatelů celosvětové sítě s sebou nese permanentní navyšování objemu toku informací. Internet je otevřeným prostorem pro nejrůznější činnosti, z nichž ne všechny lze zařadit do kategorie korektních, natož legálních nebo legitimních. Na webech se objevují dezinformace, uživatelé podléhají klamavým praktikám či čelí útokům na vlastní identitu, cíleným útokům je vystavena i kritická infrastruktura. Činnosti na internetu by neměly být nadměrně regulovány nebo snad cenzurovány, ale realita v podobě extremismu, ovlivňování demokratických voleb nebo útoky na prvky infrastruktury zajišťující základní potřeby lidské společnosti si již určitý zásah zaslouží. Míru a rozsah nutných zásahů by měla pomoct definovat tato výzva. Formuluje devět cílů a podporu získala od více než padesátky států, řady neziskových organizací a množství univerzit a firem, včetně špiček v oboru – Microsoft, Google, Facebook, IBM, Oracle a dalších. Ani my jsme neváhali a přidali jsme se.  A tak SPCSS deklaruje, že uznává a potvrzuje ochotu pracovat (společně s ostatními subjekty) na:

  1. Obraně a umění zotavit se ze škodlivých počítačových aktivit, které ohrožují nebo způsobují závažné nebo systémové poškození jednotlivců a kritické infrastruktury;
  2. Zabraňování činnostem, které úmyslně a podstatně poškozují dostupnost nebo integritu veřejného jádra internetu;
  3. Posilování schopnosti bránit škodlivým zásahům zahraničních aktérů zaměřených na podkopávání volebních procesů škodlivými počítačovými aktivitami;
  4. Ochraně před krádežemi duševního vlastnictví v oblasti ICT, včetně obchodních tajemství nebo jiných důvěrných obchodních informací s úmyslem poskytování konkurenčních výhod společnostem nebo komerčnímu sektoru;
  5. Vyvíjení způsobů, jak zabránit šíření škodlivých nástrojů ICT a praktik, které mají způsobit škodu;
  6. Posilování bezpečnosti digitálních procesů, výrobků a služeb v rámci celého životního cyklu a dodavatelského řetězce;
  7. Podpoře úsilí o posílení pokročilé kybernetické hygieny pro všechny aktéry;
  8. Přijetí kroků k zabránění nestátním subjektům, včetně soukromého sektoru, od back-hacking procesů pro své vlastní účely nebo účely dalších nestátních subjektů;
  9. Podpoře rozsáhlého přijetí a provádění mezinárodních norem zodpovědného chování, stejně jako opatření k budování důvěry v kyberprostoru.

Věříme, že tento první krok ke společnému mezinárodnímu postupu pro zvýšení úrovně bezpečnosti a důvěryhodnosti kyberprostoru je krok správným směrem. Už pro zachování významu, jaký internet má. Našemu Odboru kybernetické bezpečnosti (který má aktivity související s Pařížskou výzvou na starosti), jakož i SPCSS, navíc přináší prestiž a zviditelnění podniku na mezinárodní úrovni, další platformu pro sdílení zkušeností a možnost dílčím způsobem ovlivnit globální pravidla v oblasti kyberbezpečnosti.

 

Originální znění výzvy ZDE >>