Trainee program pro oblast kybernetické bezpečnosti

Organizuje a realizuje podporu talentovaných studentů při jejich vzdělávání a rozvoji v oblasti kybernetické bezpečnosti. Cílem je podchytit mladé talenty a vytvořit bázi potenciálních pracovníků SPCSS.

Další ročník našeho Trainee programu startuje od prvního února roku 2025.
Přihlašovat se můžete po celý rok, přičemž výběrové řízení pro rok 2025 bude zahájeno v září tohoto roku.
Při zahájení výběrového řízení Vám také zašleme podrobnější informace.

Cyber Security University

Získejte cenné zkušenosti

Hledáme talenty, kteří se nebojí kybernetických výzev a mají chuť pomoct nám s jejich řešením.

 • Baví vás moderní technologie a kyberbezpečnost?
 • Chcete spojit příjemné s užitečným a získat dobře placenou stáž?
 • Líbilo by se vám mít o své pracovní budoucnosti jasno už před státnicemi?
 • Zajistíme vám interní trénink pro rozvoj vašich schopností a dovedností.

Pořádáme následující aktivity

 • Podpora zájmu středoškolských studentů o studium technických předmětů, a to zejména z oblasti informatiky, kybernetiky a bezpečnostních technologií.
 • Krátkodobé i dlouhodobé stáže studentů.
 • Odborné přednášky na školách.
 • Účast na národních a mezinárodních soutěžích, workshopech a cvičeních (Kybersoutěž, SOČ aj.)

Základní informace

Cyber Security Trainee program se spouští každý rok pouze v únoru! Avšak přihlásit se můžete v průběhu celého roku.

 • Cyber Security University vám přináší možnost stát se odborníkem na kybernetickou bezpečnost.
 • Náš Cyber Security Trainee program probíhá formou rotace na všech odděleních úseku kybernetické bezpečnosti.
 • Etapy programu jsou sestaveny tak, aby na sebe jednotlivá praxe v těchto odděleních navazovala.
 • Prostřednictvím rotací v jednotlivých odděleních máte možnost seznámit se se strukturou úseku kybernetické bezpečnosti.
 • Na začátku programu na vás čekají cílená adaptační školení, díky kterým získáte přehled o celé naší společnosti, a poznáte tak i naši firemní kulturu.
 • Díky tomuto programu se budete podílet i na realizaci zajímavých bezpečnostních projektů.
 • V rámci půlroční praxe se sami rozhodnete, které oddělení našeho úseku je vašemu zájmu nejbližší, a kde budete během následujících šesti měsíců v trainee programu pokračovat.
Cyber Security University
Cyber Security University

Pro koho je program určen?

Preferujeme studenty 2. ročníků a vyšších nebo čerstvé absolventy.

 • studenty VŠ technického zaměření
 • absolventy VŠ technického zaměření (max. do jednoho roku po ukončení studia)

V rámci Cyber Security Trainee programu

 • Pro vybrané talenty nabízíme roční adaptační a rozvojový trainee program zajištěný kvalitním odborným mentoringem.
 • Budete mít k dispozici osobního buddyho, který vám bude podporou a rádcem po celou dobu programu.
 • Absolvujete rotační praxi napříč celým úsekem kybernetické bezpečnosti.
 • Budete spolupracovat na konkrétních projektech jako ostatní členové týmu.
 • Získáte celkový přehled a zkušenosti napříč kybernetickou a informační bezpečností.
 • Budeme se společně potkávat v datovém centru na Praze 3.

Nabízíme

Profesní rozvoj ve stabilní a vysoce zabezpečené společnosti

 • praxi u prestižního zaměstnavatele, který používá nadstandardní technologie
 • neustálé zvyšování vaší odbornosti (junior – specialista – senior)
 • účast na projektech úseku kybernetické bezpečnosti
 • interní vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • flexibilní pracovní dobu dle časových možností studenta
 • pro absolventy VŠ navíc smlouvu na plný úvazek včetně zaměstnaneckých benefitů a možnosti home office
Cyber Security University
Průběh Trainee programu

1. Etapa trainee programu – rozvojová část

 • strukturované seznámení s chodem úseku kybernetické bezpečnosti
 • prvních 6 měsíců cílená rotace mezi všemi odděleními úseku kybernetické bezpečnosti

Vaše praxe bude probíhat na těchto odděleních:

 • Oddělení kompetenční centrum KB
  • Pracovní pozice Manažer KB – junior
  • Seznámení s agendou odboru
  • Seznámení s interní a externí legislativou
  • Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Bezpečnostní role / účastníci SŘBI
  • Zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů
  • Samostatná práce na vybrané téma
 • Oddělení správy SŘBI
  • Pracovní pozice Manažer KB – junior
  • Seznámení s agendou oddělení
  • Seznámení s interní legislativou
  • Seznámení s agendou auditů a kontrol
  • Seznámení s Nástrojem SŘBI v uživatelské roli
  • Testovací scénáře v Nástroji SŘBI
 • Oddělení řízení rizik KB
  • Pracovní pozice Manažer řízení rizik KB
  • Seznámení s agendou oddělení
  • Problematika řízení rizik v organizacích (ISO 27005, ZoKB, VoKB)
  • Legislativa
  • Metodika pro identifikaci a hodnocení aktiv a rizik
  • Analýza rizik veřejných zakázek
  • Samostatná práce
 • Oddělení správy a řízení identit
  • Pracovní pozice Správce identit a integrace
  • Seznámení s agendou oddělení
  • Problematika identit a integrací v prostředí SPCSS
  • Technické projekty a další bezpečnostní dokumentace
  • Školení jednotlivých technologií
  • Spolupráce na aktuální integraci
  • Samostatná práce
 • Oddělení detekce a monitoring kybernetických hrozeb
  • Pracovní pozice Analytik KB L1
  • Pracovní pozice Analytik KB – junior
  • Seznámení s agendou oddělení
  • Data management
  • Metodika detekce a sběru logů
  • Asset management
  • Log quality
  • Threat hunting
 • Oddělení správy zranitelností
  • Pracovní pozice Bezpečnostní administrátor ICT
  • Pracovní pozice Správce zranitelností
  • Seznámení s agendou oddělení
  • Kontroly zranitelností
  • Hardening
  • Penetrační testy (samostatný úkol)
  • Vulnerability management (samostatný úkol)
 • Oddělení rozvoje a aktivní kybernetické obrany
  • Pracovní pozice Analytik KB – junior
  • Seznámení s agendou oddělení
  • Seznámení s Best practice pro Deception technology
  • Seznámení s testovacím prostředím
  • Úkoly a samostatná práce v rámci labů

 

2. Etapa trainee programu – pracovní část

 • v rámci vybraného oddělení úseku kybernetické bezpečnosti dojde k vaší plné adaptaci v délce 6 měsíců na cílovou pracovní pozici, na které již budete samostatně plnit přidělené úkoly
 • úspěšní kandidáti získají navazující pracovní smlouvu na další období