Trainee program pro oblast kybernetické bezpečnosti

Organizuje a realizuje podporu talentovaných studentů při jejich vzdělávání a rozvoji v oblasti kybernetické bezpečnosti. Cílem je podchytit mladé talenty a vytvořit bázi potenciálních pracovníků SPCSS.

Další ročník našeho Trainee programu startuje od prvního února roku 2025.
Přihlašovat se můžete již od září tohoto roku.

Cyber Security University

Získejte cenné zkušenosti

Hledáme talenty, kteří se nebojí kybernetických výzev a mají chuť pomoct nám s jejich řešením.

 • Baví vás moderní technologie a kyberbezpečnost?
 • Chcete spojit příjemné s užitečným a získat dobře placenou stáž?
 • Líbilo by se vám mít o své pracovní budoucnosti jasno už před státnicemi?
 • Zajistíme vám interní trénink pro rozvoj vašich schopností a dovedností.

Pořádáme následující aktivity

 • Podpora zájmu středoškolských studentů o studium technických předmětů, a to zejména z oblasti informatiky, kybernetiky a bezpečnostních technologií.
 • Krátkodobé i dlouhodobé stáže studentů.
 • Odborné přednášky na školách.
 • Účast na národních a mezinárodních soutěžích, workshopech a cvičeních (Kybersoutěž, SOČ aj.)

Základní informace

Cyber Security Trainee program se spouští každý rok pouze v únoru! Avšak přihlásit se můžete v průběhu celého roku.

 • Cyber Security University vám přináší možnost stát se odborníkem na kybernetickou bezpečnost.
 • Náš Cyber Security Trainee program probíhá formou rotace na všech odděleních úseku kybernetické bezpečnosti.
 • Etapy programu jsou sestaveny tak, aby na sebe jednotlivá praxe v těchto odděleních navazovala.
 • Prostřednictvím rotací v jednotlivých odděleních máte možnost seznámit se se strukturou úseku kybernetické bezpečnosti.
 • Na začátku programu na vás čekají cílená adaptační školení, díky kterým získáte přehled o celé naší společnosti, a poznáte tak i naši firemní kulturu.
 • Díky tomuto programu se budete podílet i na realizaci zajímavých bezpečnostních projektů.
 • V rámci půlroční praxe se sami rozhodnete, které oddělení našeho úseku je vašemu zájmu nejbližší, a kde budete během následujících šesti měsíců v trainee programu pokračovat.
Cyber Security University
Cyber Security University

Pro koho je program určen?

Preferujeme studenty 2. ročníků a vyšších nebo čerstvé absolventy.

 • studenty VŠ technického zaměření
 • absolventy VŠ technického zaměření (max. do jednoho roku po ukončení studia)

V rámci Cyber Security Trainee programu

 • Pro vybrané talenty nabízíme roční adaptační a rozvojový trainee program zajištěný kvalitním odborným mentoringem.
 • Budete mít k dispozici osobního buddyho, který vám bude podporou a rádcem po celou dobu programu.
 • Absolvujete rotační praxi napříč celým úsekem kybernetické bezpečnosti.
 • Budete spolupracovat na konkrétních projektech jako ostatní členové týmu.
 • Získáte celkový přehled a zkušenosti napříč kybernetickou a informační bezpečností.
 • Budeme se společně potkávat v datovém centru na Praze 3.

Nabízíme

Profesní rozvoj ve stabilní a vysoce zabezpečené společnosti

 • praxi u prestižního zaměstnavatele, který používá nadstandardní technologie
 • neustálé zvyšování vaší odbornosti (junior – specialista – senior)
 • účast na projektech úseku kybernetické bezpečnosti
 • interní vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
 • flexibilní pracovní dobu dle časových možností studenta
 • pro absolventy VŠ navíc smlouvu na plný úvazek včetně zaměstnaneckých benefitů a možnosti home office
Cyber Security University
Průběh Trainee programu

1. Etapa trainee programu – rozvojová část

 • strukturované seznámení s chodem úseku kybernetické bezpečnosti
 • prvních 6 měsíců cílená rotace mezi všemi odděleními úseku kybernetické bezpečnosti

Vaše praxe bude probíhat na těchto odděleních:

 • Oddělení kompetenční centrum KB
  • Pracovní pozice Manažer KB – junior
  • Seznámení s agendou odboru
  • Seznámení s interní a externí legislativou
  • Vzdělávání v oblasti kybernetické bezpečnosti
  • Bezpečnostní role / účastníci SŘBI
  • Zvládání kybernetických bezpečnostních incidentů
  • Samostatná práce na vybrané téma
 • Oddělení správy SŘBI
  • Pracovní pozice Manažer KB – junior
  • Seznámení s agendou oddělení
  • Seznámení s interní legislativou
  • Seznámení s agendou auditů a kontrol
  • Seznámení s Nástrojem SŘBI v uživatelské roli
  • Testovací scénáře v Nástroji SŘBI
 • Oddělení řízení rizik KB
  • Pracovní pozice Manažer řízení rizik KB
  • Seznámení s agendou oddělení
  • Problematika řízení rizik v organizacích (ISO 27005, ZoKB, VoKB)
  • Legislativa
  • Metodika pro identifikaci a hodnocení aktiv a rizik
  • Analýza rizik veřejných zakázek
  • Samostatná práce
 • Oddělení správy a řízení identit
  • Pracovní pozice Správce identit a integrace
  • Seznámení s agendou oddělení
  • Problematika identit a integrací v prostředí SPCSS
  • Technické projekty a další bezpečnostní dokumentace
  • Školení jednotlivých technologií
  • Spolupráce na aktuální integraci
  • Samostatná práce
 • Oddělení detekce a monitoring kybernetických hrozeb
  • Pracovní pozice Analytik KB L1
  • Pracovní pozice Analytik KB – junior
  • Seznámení s agendou oddělení
  • Data management
  • Metodika detekce a sběru logů
  • Asset management
  • Log quality
  • Threat hunting
 • Oddělení správy zranitelností
  • Pracovní pozice Bezpečnostní administrátor ICT
  • Pracovní pozice Správce zranitelností
  • Seznámení s agendou oddělení
  • Kontroly zranitelností
  • Hardening
  • Penetrační testy (samostatný úkol)
  • Vulnerability management (samostatný úkol)
 • Oddělení rozvoje a aktivní kybernetické obrany
  • Pracovní pozice Analytik KB – junior
  • Seznámení s agendou oddělení
  • Seznámení s Best practice pro Deception technology
  • Seznámení s testovacím prostředím
  • Úkoly a samostatná práce v rámci labů

 

2. Etapa trainee programu – pracovní část

 • v rámci vybraného oddělení úseku kybernetické bezpečnosti dojde k vaší plné adaptaci v délce 6 měsíců na cílovou pracovní pozici, na které již budete samostatně plnit přidělené úkoly
 • úspěšní kandidáti získají navazující pracovní smlouvu na další období