SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Kariéra

Staňte se součástí nového státního podniku, který je špičkou ve svém oboru s vlastním bezpečným datovým centrem.
Přehled aktuálně nabízených pozic:


Odborné IT pozice:

Síťový specialista – Junior

Spravuje svěřené síťové a další podpůrné technologie. Navrhuje změny architektury svěřených systémů. Vyřizuje požadavky interních i externích zákazníků v aplikaci Servicedesk. Analyzuje problémy a samostatně zajišťuje jejich nápravu. Působí jako technický konzultant pro obchodní oddělení a jiné složky SPCSS. Vytváří a updatuje provozní dokumentaci. Spolupracuje s externími poskytovateli, případně je i řídí. Spolupracuje s projektovým managementem. Navrhuje, aplikuje a dodržuje bezpečnostní pravidla ve svěřené oblasti. Identifikuje příležitosti pro zlepšení a efektivitu poskytovaných provozních služeb a podílí se na zavádění příslušných změn. Provádí analýzy a konzultace v oblasti provozu relevantních systémů u zákazníka. Definuje rizika a zajišťuje potřebnou součinnost zákazníka.

Více o nabízené pozici »

Síťový specialista – Senior

Spravuje svěřené síťové a další podpůrné technologie. Navrhuje změny architektury svěřených systémů. Navrhuje architekturu nových systémů a realizuje je. Spolupracuje se složkami SPCSS a zákazníky při tvorbě LAN/WAN strategie. Vyřizuje požadavky interních i externích zákazníků v aplikaci Servicedesk. Analyzuje problémy a samostatně zajišťuje jejich nápravu. Provádí podporu pro juniorní kolegy. Působí jako technický konzultant pro obchodní oddělení a jiné složky SPCSS. Vytváří a updatuje provozní dokumentaci. Spolupracuje s externími poskytovateli, případně je i řídí. Spolupracuje s projektovým managementem. Navrhuje, aplikuje a dodržuje bezpečnostní pravidla ve svěřené oblasti. Identifikuje příležitosti pro zlepšení a efektivitu poskytovaných provozních služeb a podílí se na zavádění příslušných změn. Provádí analýzy a konzultace v oblasti provozu relevantních systémů u zákazníka. Definuje rizika a zajišťuje potřebnou součinnost zákazníka.

Více o nabízené pozici »

Analytik KB

Vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů pomocí nástroje SIEM s ohledem na širší kontext síťové a aplikační infrastruktury. Konzultace připravovaných projektů z pohledu kybernetické bezpečnosti. Vyhledávání bezpečnostních slabin. Pravidelné zpracovávání reportů a následné navržení doporučení pro ladění monitoringu. Provádění schválených bezpečnostních opatření na základě definovaných pravidel. Nastavování a dodržování bezpečnostních opatření. Přijímání hlášení požadavků či incidentů koncových uživatelů služeb. Simulace kybernetických útoků v testovacím prostředí.

Více o nabízené pozici »

Senior UNIX Administrátor

Zajištění instalace a konfigurace HW/SW komponent infrastruktury – operačních systémů pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re). Zajištění podkladů pro reporting o dodržení SLA pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re). Správa a údržba provozovaného HW/SW pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re). Zajištění administrace operačních systémů pro pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re). Zajištění zálohování operačních systémů pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re). Příprava podkladů pro technický rozvoj HW/SW pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re).

Více o nabízené pozici »

Network&IPSecurity architekt

Přispívá k rozvoji strategie služeb a spolu s dalšími architekty je spoluodpovědný za provádění dohodnuté strategie. Zabezpečuje, aby dodávky jednotlivých částí služeb byly zaměřené na požadované řešení v souladu se zákaznickými smlouvami a požadavky, jejich očekáváními a ekonomickým cílem. Spolupracuje při výkonu aktivit týkajících se návrhu a implementace dodávek v oblasti Cisco/CheckPo­int/Fortinet platforem v souladu s požadavky zákazníka. Provádí strategické a operativní řízení návrhu TELCO architektury. Je odpovědný za dodržení termínů realizace služeb. Zajišťuje návrh a implementaci systémů a procesů.

Více o nabízené pozici »

Specialista uživatelské podpory

Zajišťování podpory uživatelů. Zodpovídání dotazů technického a základního metodického charakteru. Analýza opakovaných dotazů. Vytváření statistik a přehledů. Náměty na zveřejnění potřebných informací pro uživatele.

Více o nabízené pozici »

Obchodní pozice:

Obchodní manažer

Vyhledávání nových příležitostí. Péče o stávající klíčové zákazníky a budování dlouhodobých obchodních vztahů. Zodpovědnost za projekt od jeho plánování až po fázi provozu služby. Účast na tvorbě koncepce strategického rozvoje vzhledem k potřebám trhu a stanovenému portfoliu nabízených služeb. Reprezentace na odborných a marketingových akcích, příprava prezentací.

Více o nabízené pozici »Nenašli jste vhodnou pozici?

I tak se můžete stát členem našeho týmu!
Svůj životopis a motivační dopis posílejte na kariera@spcss.cz