SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Kariéra

Staňte se součástí nového státního podniku, který je špičkou ve svém oboru s vlastním bezpečným datovým centrem.
Přehled aktuálně nabízených pozic:


Odborné IT pozice:

Administrátor SAP báze

Zajištění dostupnosti svěřených systémů dle stanovených SLA. Analýza systémových procesů, optimalizace, identifikace problémů a jejich následné řešení. Vytváření a údržba dokumentace implementovaných řešení. Provádění rutinních kontrol systémů a monitorování klíčových aplikací a procesů. Standardní bázový monitoring aplikací dle postupů doporučených výrobcem. Poskytnutí součinnosti při údržbě operačních systémů. Transport vývoje v rámci landcape IISSP. Monitoring a administrace transportního systému. Příprava a řízení odstávek. Testování a ověřování stavu báze v rámci odstávky. Čištění tabulek SAP báze s vysokým nárůstem dat dle metodiky pro výmaz historických dat s prošlou retenční dobou. Procesy správy certifikátů a hesel KVS. Import záplat pro SAP a non-SAP aplikace.

Více o nabízené pozici »

Projektový manažer senior

Zajišťuje přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů včetně plnění projektových plánů a jejich vyhodnocování. Koordinuje práci projektových týmů včetně případných dodavatelů či zákazníků. Organizuje případnou spolupráci subdodavatelů/ třetích stran a koordinuje činnost zdrojů tak, aby byly optimálně využívány. Sleduje náklady na jednotlivých projektech. Odpovídá za průběžnou analýzu rizik projektu. Vede projekty v souladu se standardy projektové metodologie.

Více o nabízené pozici »

Síťový specialista – Senior

Spravuje svěřené síťové a další podpůrné technologie. Navrhuje změny architektury svěřených systémů. Navrhuje architekturu nových systémů a realizuje je. Spolupracuje se složkami SPCSS a zákazníky při tvorbě LAN/WAN strategie. Vyřizuje požadavky interních i externích zákazníků v aplikaci Servicedesk. Analyzuje problémy a samostatně zajišťuje jejich nápravu. Provádí podporu pro juniorní kolegy.

Více o nabízené pozici »

IT Analytik/Architekt KB

Navrhnout a metodicky dozorovat implementace odpovídajících bezpečnostních opatření v organizaci. Definovat klíčové projekty, které vedou k naplnění bezpečnostní politiky a k cílovému stavu modelu architektury KB, dohlížet na jejich realizaci a vyhodnocení. Navrhovat bezpečnostní opatření pro snižování rizik, připravovat pravidla a standardy pro oblast KB. Podílet se na pravidelném plánování v souladu se strategickými cíli organizace a na aktualizaci podnikové strategie KB a dalších částí. Vytvářet a udržovat model podnikové architektury KB (procesní model, organizační struktura, aplikační architektura, technologie apod.). Dokumentovat systém řízení kybernetické bezpečnosti. Koordinovat spolupráci se zákazníky. Navrhovat rozvojové aktivity v rámci kybernetické bezpečnosti.

Více o nabízené pozici »

Analytik kybernetické bezpečnosti / Cyber Security Analyst

Vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů pomocí nástroje SIEM s ohledem na širší kontext síťové a aplikační infrastruktury. Konzultace připravovaných projektů z pohledu kybernetické bezpečnosti. Vyhledávání bezpečnostních slabin. Pravidelné zpracovávání reportů a následné navržení doporučení pro ladění monitoringu. Povádění schválených bezpečnostních opatření na základě definovaných pravidel. Nastavování a dodržování bezpečnostních opatření. Přijímání hlášení požadavků či incidentů koncových uživatelů služeb. Simulace kybernetických útoků v testovacím prostředí. Návrh rozvojových aktivit v rámci kybernetické bezpečnosti.

Více o nabízené pozici »

Network&IPSecurity architekt

Přispívá k rozvoji strategie služeb a spolu s dalšími architekty je spoluodpovědný za provádění dohodnuté strategie. Zabezpečuje, aby dodávky jednotlivých částí služeb byly zaměřené na požadované řešení v souladu se zákaznickými smlouvami a požadavky, jejich očekáváními a ekonomickým cílem. Spolupracuje při výkonu aktivit týkajících se návrhu a implementace dodávek v oblasti Cisco/CheckPo­int/Fortinet platforem v souladu s požadavky zákazníka. Provádí strategické a operativní řízení návrhu TELCO architektury. Je odpovědný za dodržení termínů realizace služeb. Zajišťuje návrh a implementaci systémů a procesů.

Více o nabízené pozici »

Administrativní pozice:

Asistent/ka ředitele

Zajištění kompletní administrativní agendy. Koordinace týmových aktivit. Příprava a organizace schůzek a jednání včetně zápisů z nich. Organizace služebních cest a náležitostí s nimi spojených.

Více o nabízené pozici »

Provozní pozice:

Pracovnice úklidu

Provádí běžný denní úklid od 15:00 nebo 16:00 – úklid na 4 hodiny.

Více o nabízené pozici »

Pracovnice hospodářských služeb

Provádí běžný denní úklid. Vydává obědy v předepsané teplotě a v množství odpovídajícím stanovené normě dle standardu HACCP. Obsluhuje myčku na nádobí během provozu jídelny.

Více o nabízené pozici »Nenašli jste vhodnou pozici?

I tak se můžete stát členem našeho týmu!
Svůj životopis a motivační dopis posílejte na kariera@spcss.cz