SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Kariéra

Staňte se součástí nového státního podniku, který je špičkou ve svém oboru s vlastním bezpečným datovým centrem.

Přehled aktuálně nabízených pozic:Odborné IT pozice:

Síťový specialista

Navrhuje a spravuje architekturu systémů a procesů. Zajišťuje návrh, implementaci a podporu v oblasti daných platforem. Navržené řešení prezentuje zákazníkům. Analyzuje problémy a samostatně zajišťuje jejich nápravu. Působí jako technický konzultant a zná vzájemné vztahy mezi jednotlivými systémy. Vytváří dokumentaci tak, aby bylo dosahováno nejvyšších standardů kvality. Spolupracuje s externími poskytovateli, případně je i řídí. Spolupracuje s projektovým managementem. Navrhuje, aplikuje a dodržuje bezpečnostní pravidla ve svěřené oblasti. Identifikuje příležitosti pro zlepšení a efektivitu poskytovaných provozních služeb a podílí se na zavádění příslušných změn. Provádí analýzy a konzultace v oblasti provozu relevantních systémů u zákazníka. Definuje rizika a zajišťuje potřebnou součinnost zákazníka.

Více o nabízené pozici »

Jr. Analytik KB

Vyhodnocování událostí reportovaných SIEM nástrojem s ohledem na širší kontext aplikační a komunikační infrastruktury. Pravidelné zpracovávání reportů a následné navržení doporučení pro ladění monitoringu. Provádění schválených bezpečnostních opatření na základě definovaných pravidel. Nastavování a dodržování bezpečnostních opatření. Přijímání hlášení požadavků či incidentů koncových uživatelů služeb.

Více o nabízené pozici »

Administrátor Microsoft technologií

Správa Windows Serverů. Správa dalších Microsoft technologií. Uvolnění změn. Správa a údržba zálohovacích systémů. Monitoring. Řešení incidentů a problémů. Spolupráce se support týmy dodavatelů.

Více o nabízené pozici »

Senior UNIX Administrátor

Zajištění instalace a konfigurace HW/SW komponent infrastruktury – operačních systémů pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re). Zajištění podkladů pro reporting o dodržení SLA pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re). Správa a údržba provozovaného HW/SW pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re). Zajištění administrace operačních systémů pro pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re). Zajištění zálohování operačních systémů pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re). Příprava podkladů pro technický rozvoj HW/SW pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re).

Více o nabízené pozici »

Network&IPSecurity architekt

Přispívá k rozvoji strategie služeb a spolu s dalšími architekty je spoluodpovědný za provádění dohodnuté strategie. Zabezpečuje, aby dodávky jednotlivých částí služeb byly zaměřené na požadované řešení v souladu se zákaznickými smlouvami a požadavky, jejich očekáváními a ekonomickým cílem. Spolupracuje při výkonu aktivit týkajících se návrhu a implementace dodávek v oblasti Cisco/CheckPo­int/Fortinet platforem v souladu s požadavky zákazníka. Provádí strategické a operativní řízení návrhu TELCO architektury. Je odpovědný za dodržení termínů realizace služeb. Zajišťuje návrh a implementaci systémů a procesů.

Více o nabízené pozici »

Operátor e-podpory

Zajišťování podpory uživatelů daňového portálu FS. Zodpovídání dotazů technického a základního metodického charakteru. Analýza opakovaných dotazů. Vytváření statistik a přehledů. Náměty na zveřejnění potřebných informací pro uživatele.

Více o nabízené pozici »Nenašli jste vhodnou pozici?

I tak se můžete stát členem našeho týmu!
Svůj životopis a motivační dopis posílejte na kariera@spcss.cz