SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Kariéra

Staňte se součástí nového státního podniku, který je špičkou ve svém oboru s vlastním bezpečným datovým centrem.
Přehled aktuálně nabízených pozic:


Odborné IT pozice:

Koordinátor vzdělávání

Návrh, tvorba a implementace vzdělávacích aktivit při zavádění nových nástrojů a technologií. Školení a prezentace, tvorba frameworku pro vzdělávací aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti. Sledování trendů v oblasti KB, aktivní monitoring sociálních sítí, účast na komunitních webech. Komunikace se zákazníky. Spolupráce s univerzitami, koordinace stáží, prezentace na konferencích. Návrh rozvojových aktivit.

Více o nabízené pozici »

Architekt kybernetické bezpečnosti / Cyber Security Architect

Navrhnout a metodicky dozorovat implementace odpovídajících bezpečnostních opatření v organizaci. Definovat klíčové projekty, které vedou k naplnění bezpečnostní politiky a k cílovému stavu modelu architektury KB, dohlížet na jejich realizaci a vyhodnocení. Navrhovat bezpečnostní opatření pro snižování rizik, připravovat pravidla a standardy pro oblast KB. Podílet se na pravidelném plánování v souladu se strategickými cíli organizace a na aktualizaci podnikové strategie KB a dalších částí. Vytvářet a udržovat model podnikové architektury KB (procesní model, organizační struktura, aplikační architektura, technologie apod.). Dokumentovat systém řízení kybernetické bezpečnosti. Koordinovat spolupráci se zákazníky. Navrhovat rozvojové aktivity v rámci kybernetické bezpečnosti.

Více o nabízené pozici »

Síťový specialista – Junior

Spravuje svěřené síťové a další podpůrné technologie. Navrhuje změny architektury svěřených systémů. Vyřizuje požadavky interních i externích zákazníků v aplikaci Servicedesk. Analyzuje problémy a samostatně zajišťuje jejich nápravu. Působí jako technický konzultant pro obchodní oddělení a jiné složky SPCSS. Vytváří a updatuje provozní dokumentaci. Spolupracuje s externími poskytovateli, případně je i řídí. Spolupracuje s projektovým managementem. Navrhuje, aplikuje a dodržuje bezpečnostní pravidla ve svěřené oblasti. Identifikuje příležitosti pro zlepšení a efektivitu poskytovaných provozních služeb a podílí se na zavádění příslušných změn. Provádí analýzy a konzultace v oblasti provozu relevantních systémů u zákazníka. Definuje rizika a zajišťuje potřebnou součinnost zákazníka.

Více o nabízené pozici »

Analytik kybernetické bezpečnosti / Cyber Security Analyst

Vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů pomocí nástroje SIEM s ohledem na širší kontext síťové a aplikační infrastruktury. Konzultace připravovaných projektů z pohledu kybernetické bezpečnosti. Vyhledávání bezpečnostních slabin. Pravidelné zpracovávání reportů a následné navržení doporučení pro ladění monitoringu. Povádění schválených bezpečnostních opatření na základě definovaných pravidel. Nastavování a dodržování bezpečnostních opatření. Přijímání hlášení požadavků či incidentů koncových uživatelů služeb. Simulace kybernetických útoků v testovacím prostředí. Návrh rozvojových aktivit v rámci kybernetické bezpečnosti.

Více o nabízené pozici »

Network&IPSecurity architekt

Přispívá k rozvoji strategie služeb a spolu s dalšími architekty je spoluodpovědný za provádění dohodnuté strategie. Zabezpečuje, aby dodávky jednotlivých částí služeb byly zaměřené na požadované řešení v souladu se zákaznickými smlouvami a požadavky, jejich očekáváními a ekonomickým cílem. Spolupracuje při výkonu aktivit týkajících se návrhu a implementace dodávek v oblasti Cisco/CheckPo­int/Fortinet platforem v souladu s požadavky zákazníka. Provádí strategické a operativní řízení návrhu TELCO architektury. Je odpovědný za dodržení termínů realizace služeb. Zajišťuje návrh a implementaci systémů a procesů.

Více o nabízené pozici »Nenašli jste vhodnou pozici?

I tak se můžete stát členem našeho týmu!
Svůj životopis a motivační dopis posílejte na kariera@spcss.cz