SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Kariéra

Staňte se součástí nového státního podniku, který je špičkou ve svém oboru s vlastním bezpečným datovým centrem.

Přehled aktuálně nabízených pozic:Odborné IT pozice:

Jr. Analytik KB

Vyhodnocování událostí reportovaných SIEM nástrojem s ohledem na širší kontext aplikační a komunikační infrastruktury. Pravidelné zpracovávání reportů a následné navržení doporučení pro ladění monitoringu. Provádění schválených bezpečnostních opatření na základě definovaných pravidel. Nastavování a dodržování bezpečnostních opatření. Přijímání hlášení požadavků či incidentů koncových uživatelů služeb.

Více o nabízené pozici »

Administrátor Microsoft technologií

Správa Windows Serverů. Správa dalších Microsoft technologií. Uvolnění změn. Správa a údržba zálohovacích systémů. Monitoring. Řešení incidentů a problémů. Spolupráce se support týmy dodavatelů.

Více o nabízené pozici »

Jr./Sr. UNIX Administrátor

Zajištění instalace a konfigurace HW/SW komponent infrastruktury – operačních systémů pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re). Zajištění podkladů pro reporting o dodržení SLA pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re). Správa a údržba provozovaného HW/SW pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re). Zajištění administrace operačních systémů pro pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re). Zajištění zálohování operačních systémů pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re). Příprava podkladů pro technický rozvoj HW/SW pro UNIX oblast (Unix/Linux/VMWa­re).

Více o nabízené pozici »

Architekt kybernetické bezpečnosti

Navrhnout a metodicky dozorovat implementace odpovídajících bezpečnostních opatření v organizaci. Definovat klíčové projekty, které vedou k naplnění bezpečnostní politiky a k cílovému stavu modelu architektury KB, dohlížet na jejich realizaci a vyhodnocení. Navrhovat bezpečnostní opatření pro snižování rizik, připravovat pravidla a standardy pro oblast KB. Podílet se na pravidelném plánování v souladu se strategickými cíli organizace a na aktualizaci podnikové strategie KB a dalších částí. Vytvářet a udržovat model podnikové architektury KB (procesní model, organizační struktura, aplikační architektura, technologie apod.). Dokumentovat systém řízení kybernetické bezpečnosti. Komunikovat s příslušnými státními orgány ve věcech KB. Koordinovat spolupráci se zákazníky.

Více o nabízené pozici »

Network&IPSecurity architekt

Přispívá k rozvoji strategie služeb a spolu s dalšími architekty je spoluodpovědný za provádění dohodnuté strategie. Zabezpečuje, aby dodávky jednotlivých částí služeb byly zaměřené na požadované řešení v souladu se zákaznickými smlouvami a požadavky, jejich očekáváními a ekonomickým cílem. Spolupracuje při výkonu aktivit týkajících se návrhu a implementace dodávek v oblasti Cisco/CheckPo­int/Fortinet platforem v souladu s požadavky zákazníka. Provádí strategické a operativní řízení návrhu TELCO architektury. Je odpovědný za dodržení termínů realizace služeb. Zajišťuje návrh a implementaci systémů a procesů.

Více o nabízené pozici »

Operátor e-podpory

Zajišťování podpory uživatelů daňového portálu FS. Zodpovídání dotazů technického a základního metodického charakteru. Analýza opakovaných dotazů. Vytváření statistik a přehledů. Náměty na zveřejnění potřebných informací pro uživatele.

Více o nabízené pozici »

Operátor Service Desku

Používání aplikace Service Desku. Přijímání požadavků a dotazů koncových uživatelů prostřednictvím aplikace Service Desku, telefonicky nebo emailem. Poskytování úvodní podpory koncovým uživatelům s využitím databáze řešených problémů. Sledování dohodnuté kvality poskytovaných služeb. Klasifikace požadavků uživatele a jejich předání řešitelským týmům

Více o nabízené pozici »Nenašli jste vhodnou pozici?

I tak se můžete stát členem našeho týmu!
Svůj životopis a motivační dopis posílejte na kariera@spcss.cz