SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Kariéra

Staňte se součástí nového státního podniku, který je špičkou ve svém oboru s vlastním bezpečným datovým centrem.
Přehled aktuálně nabízených pozic:


Odborné IT pozice:

Integrátor ESB/JSB

Správa centrálního ESB (JSB) justice. Tvorba standardů a katalogu služeb JSB. Podpora provozu JSB. Integrace služeb dodavatelů centra justice a eSPISu.

Více o nabízené pozici »

Administrátor junior

Správa a instalace pracovních stanic. Správa a instalace periferií (tiskárny, skenery apod.). Správa mobilních zařízení. Instalace a nastavení uživatelského SW. Komunikace a podpora koncových uživatelů. Evidence skladových zásob IT majetku. Řešení operativních úkolů.

Více o nabízené pozici »

IT Projektový manažer senior

Zajišťuje přípravu, realizaci a vyhodnocení projektů včetně plnění projektových plánů a jejich vyhodnocování. Koordinuje práci projektových týmů včetně případných dodavatelů či zákazníků. Organizuje případnou spolupráci subdodavatelů/ třetích stran a koordinuje činnost zdrojů tak, aby byly optimálně využívány. Sleduje náklady na jednotlivých projektech. Odpovídá za průběžnou analýzu rizik projektu. Vede projekty v souladu se standardy projektové metodologie.

Více o nabízené pozici »

Síťový specialista

Spravuje svěřené síťové a další podpůrné technologie. Navrhuje změny architektury svěřených systémů. Navrhuje architekturu nových systémů a realizuje je. Spolupracuje se složkami SPCSS a zákazníky při tvorbě LAN/WAN strategie. Vyřizuje požadavky interních i externích zákazníků v aplikaci Servicedesk. Analyzuje problémy a samostatně zajišťuje jejich nápravu. Působí jako technický konzultant pro obchodní oddělení a jiné složky SPCSS. Vytváří a updatuje provozní dokumentaci. Spolupracuje s externími poskytovateli, případně je i řídí. Spolupracuje s projektovým managementem. Navrhuje, aplikuje a dodržuje bezpečnostní pravidla ve svěřené oblasti.

Více o nabízené pozici »

IT Analytik/Architekt KB

Navrhnout a metodicky dozorovat implementace odpovídajících bezpečnostních opatření v organizaci. Definovat klíčové projekty, které vedou k naplnění bezpečnostní politiky a k cílovému stavu modelu architektury KB, dohlížet na jejich realizaci a vyhodnocení. Navrhovat bezpečnostní opatření pro snižování rizik, připravovat pravidla a standardy pro oblast KB. Podílet se na pravidelném plánování v souladu se strategickými cíli organizace a na aktualizaci podnikové strategie KB a dalších částí. Vytvářet a udržovat model podnikové architektury KB (procesní model, organizační struktura, aplikační architektura, technologie apod.). Dokumentovat systém řízení kybernetické bezpečnosti. Koordinovat spolupráci se zákazníky. Navrhovat rozvojové aktivity v rámci kybernetické bezpečnosti.

Více o nabízené pozici »

Analytik kybernetické bezpečnosti / Cyber Security Analyst

Vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů pomocí nástroje SIEM s ohledem na širší kontext síťové a aplikační infrastruktury. Konzultace připravovaných projektů z pohledu kybernetické bezpečnosti. Vyhledávání bezpečnostních slabin. Pravidelné zpracovávání reportů a následné navržení doporučení pro ladění monitoringu. Povádění schválených bezpečnostních opatření na základě definovaných pravidel. Nastavování a dodržování bezpečnostních opatření. Přijímání hlášení požadavků či incidentů koncových uživatelů služeb. Simulace kybernetických útoků v testovacím prostředí. Návrh rozvojových aktivit v rámci kybernetické bezpečnosti.

Více o nabízené pozici »

Network&IPSecurity architekt

Přispívá k rozvoji strategie služeb a spolu s dalšími architekty je spoluodpovědný za provádění dohodnuté strategie. Zabezpečuje, aby dodávky jednotlivých částí služeb byly zaměřené na požadované řešení v souladu se zákaznickými smlouvami a požadavky, jejich očekáváními a ekonomickým cílem. Spolupracuje při výkonu aktivit týkajících se návrhu a implementace dodávek v oblasti Cisco/CheckPo­int/Fortinet platforem v souladu s požadavky zákazníka. Provádí strategické a operativní řízení návrhu TELCO architektury. Je odpovědný za dodržení termínů realizace služeb. Zajišťuje návrh a implementaci systémů a procesů.

Více o nabízené pozici »

Manažer služeb

Komunikuje se svěřenými zákazníky průběh poskytované služby. Připravuje pro svěřené zákazníky periodický výkaz poskytované služby. Připravuje podklady pro fakturaci. Působí jako konzultant přiděleného zákazníka a spolupracuje podle potřeby při řešení složitějších úkolů v oblasti poskytování služeb ICT. Podílí se na přípravě, realizaci a vyhodnocení projektů. Spolupracuje s projektovými manažery při stanovení správného označení dokumentace projektů a služeb v oblasti ICT, včetně přesného označení jednotlivých verzí dokumentace. Organizuje případnou spolupráci subdodavatelů/ třetích stran a koordinuje činnost zdrojů tak, aby byly optimálně využívány. Sleduje náklady na jednotlivých zakázkách.

Více o nabízené pozici »

Administrativní pozice:

Právník – specializace veřejné zakázky

Hlavní činností bude poskytování právní podpory Oddělení veřejných zakázek a nákupu. Proto požadujeme výbornou znalost problematiky veřejných zakázek (zák. č. 137/2006 Sb. a zák. č. 134/2016 Sb.), a to na úrovni kompletní administrace veřejné zakázky. Nový člen týmu se bude podílet např. na přípravě zadávacích dokumentací, volbě správného typu zadávacího řízení, přípravách rozhodnutí o výběru nejvhodnějších nabídek, přípravách rozhodnutí o námitkách, přípravách podkladů pro jednání u ÚOHS atd.

Více o nabízené pozici »Nenašli jste vhodnou pozici?

I tak se můžete stát členem našeho týmu!
Svůj životopis a motivační dopis posílejte na kariera@spcss.cz