ISSS 2019 – když se věci hýbou kupředu

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Letošní konference Internet ve státní správě a samosprávě se nesla v pozitivním duchu. Mimo posunu v digitalizaci státu odhalila otevření spolupráce mezi státem a komerčním sektorem, a především názorovou shodu napříč politickým spektrem. Byli jsme při tom také v roli prezentujících.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Již dvaadvacátý ročník setkání zástupců vlády, státních institucí a soukromých firem v rámci konference zaměřené na implementaci moderních ICT technologií do státní sféry a digitalizaci společnosti, konané prvního a druhého dubna přinesla nejedno překvapení. Po mnoha letech to byla především spokojenost všech zainteresovaných, že se započatá cesta digitalizace začíná konečně výrazněji projevovat. Politická reprezentace došla ke shodě nad strategií Digitální Česko (schválena vládou v závěru loňského roku) a k vidění byly také první výsledky. Většina prezentací a diskusí se věnovala tématům, jako jsou identifikace a identita občana v digitálním světě, rozšiřující se nabídka a možnosti digitálních služeb poskytovaných orgány veřejné moci, digitalizace stavebního řízení, Portálu občana, elektronizaci zdravotnictví, digitálním technickým mapám či aktuálním problémům samospráv. Svůj prostor dostala kybernetická bezpečnost a ochrana osobních dat.

Naše příspěvky, mimo vystoupení generálního ředitele Vladimíra Dzurilly coby vládního zmocněnce v rámci slavnostního zahájení, představovaly projekty nasazování moderních technologií. Obou se účastnil ředitel úseku ICT bezpečnosti Jiří Krula. První se týkala přínosu hybridních cloudových služeb datového centra SPCSS, druhá pak smart meteringu, který může přinést milionové úspory. Pokud jste se do Hradce nedostali, náhled prezentací najdete zde. Samozřejmě jsme připraveni se o zkušenosti k oběma tématům podělit.