Hostili jsme RVIS a jejich hosty

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Jako Národní datové centrum přispíváme svým dílem i k rozvoji eGovernmentu.

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Také proto jsme včera s potěšením hostili Radu vlády pro informační společnost a jejich hosty. V rámci celodenního workshopu pracovali na dalším rozšiřování strategie Digitální Česko, především z pohledu stanovování krátko, středně a dlouhodobých cílů. Samozřejmě v návaznosti na jednotlivé resorty a jejich plány. Vše nasvědčuje tomu, že se digitalizace začne brzy hezky posouvat.