Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Fórum aktivní kybernetické obrany 2019

Pohybujeme se v kyberprostoru, v němž se vyskytují neveřejná a citlivá data, a ta je potřeba chránit před útočníky, kteří hledají a využívají slabiny systémů i chyby bezpečnostních opatření. Jejich aktivity pak směřují k obohacení nebo diskreditaci. Toto není nic nového, co však nové je, že tradiční způsob obrany je mnohdy nedostačující. Nemělo by se tedy k obraně běžnými prostředky přidat aktivní převzetí kontroly nad útokem? Využít technická a organizační opatření, útočníkovi vyčerpat jeho zdroje a tím jej od dalších kroků odradit? V té chvíli se však obrana přesouvá do prostoru protistrany. Z role oběti se dostáváme do role útočníka. A tak se objevují otázky, které budou tématem Fóra aktivní kybernetické obrany 2019:

 • Jak provádět aktivní obranu, jaké máme možnosti?
 • Kdy se aktivní obrana stává útokem?
 • Kam sahá právo chránit sebe sama a svůj nebo svěřený majetek?
 • Jak je tato problematika vnímána optikou stávající legislativy?
 • Nemůže nasazení aktivní obrany vyvolat válečný konflikt?

Nad těmito tématy se budou ve svých příspěvcích i diskuzi zamýšlet odborníci ze státních bezpečnostních institucí i zástupci akademické veřejnosti. Přijďte a zapojte se do diskuze na Fóru Aktivní kybernetické obrany 2019.

 

Základní informace

 • Termín: 7. 11. 2019, 9.00 – 16.00 hod.
 • Místo: Konferenční centrum GreenPoint, Dvouletky 529/42, Praha 10
 • Účast bezplatná
 • Občerstvení zajištěno na místě
 • Omezené možnosti parkování

 

Program

 • 8:30 – 9:00
  Registrace
 • 9:00 – 9:15
  Uvítání
 • 9:15 – 9:45
  Bezpečnost není produkt

  Představení frameworku aktivní kybernetické obrany – základní principy a pravidla aktivní kybernetické obrany.

  Prezentující: Mgr. Ondřej Nekovář, CISO SPCSS
  Zaměření prezentace: Organizační, Framework

 • 9:45 – 10:30
  Nigrarum ovium sumus usque ovium

  Ukázka implementace aktivní kybernetické obrany s důrazem na spojená úskalí.

  Prezentující: Jan Pohl, threat hunter, SPCSS
  Zaměření prezentace: Technické

 • 10:30 – 10:45
  Přestávka na kávu
 • 10:45 – 11:15
  Zajišťování důkazů a spolupráce s orgány činným v trestním řízení

  Zajišťování důkazů a spolupráce s orgány činným v trestním řízení.

  Prezentující: plk. Mgr. Karel Kuchařík, Specialista na počítačovou kriminalitu
  Zaměření prezentace: Organizační, Trestní právo

 • 11:15 – 12:00
  Backtracking

  Informace v otevřených zdrojích; šetření v rámci sociálních sítí.

  Prezentující: plk. Mgr. Michal Matějka, MBA, IT Specialista Generální inspekce bezpečnostních sborů
  Zaměření prezentace: Organizační, Trestní právo

 • 12:00 –13:00
  Oběd
 • 13:00 – 13:45
  Skrytá rizika kyber prostoru a jak je zjišťovat pro mobilní zařízení

  Nové bezpečnostní problémy související s big daty, sociálními sítěmi, možnostmi systémů AI. Ukázky některých hrozeb a nabídka přístupů k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů. Příspěvek se bude věnovat mobilním zařízením, způsobům jejich možných ovládnutí.

  Prezentující: Ing. Vladimír Lazecký, odborný asistent a Ing. Jan Bonczek, CEVRO Institut
  Zaměření prezentace: Technické

 • 13:45 – 14:15
  Kybernetické zbraně

  Seznámení s parametry, které jsou rozhodující při definici kybernetické zbraně z pohledu technologického, strategicko-politického a právního. Účastníci se dozví a zda se tyto aspekty mohou překrývat či nikoli.

  Prezentující: Mgr., Bc. Ivana Kudláčková, Ústav práva a technologií, PF MU Brno
  Zaměření prezentace: Organizační – mezinárodní právo

 • 14:15 – 14:45
  Legislativní kroky k zajišťování kybernetické obrany ČR

  Seznámení s legislativním záměrem zakotvení specifik problematiky kybernetické obrany do českého právního řádu.

  Prezentující: JUDr. Marek Vrbík, Ministerstvo obrany ČR
  Zaměření prezentace: Legislativní – právní rámec

 • 14:45 – 16:00
  Závěrečné slovo, diskuze, odpolední káva