Přehled konaných akcí

2022

Fórum aktivní kybernetické obrany 2022_workshop

Kybernetická obrana má v organizacích především pasivní podobu. S využitím zastarávajících technologií se budují „zdi“ kolem služeb a systémů. Pozvolna se vzdělávají zaměstnanci a zároveň existuje snaha připravit se na nečekané situace v podobě krizových postupů a procesů. V SPCSS dlouhodobě zastáváme přístup aktivní podoby kybernetické obrany. Snažíme se nečekat na překvapení ze strany útočníků. Cílem aktivní obrany je pak převzetí kontroly nad činností útočníka za pomoci technických a organizačních opatření a definované strategie a scénářů za účelem vyčerpání jeho prostředků a ustoupení od útoku. Zjednodušeně, cíl útoku nečeká na to, jaké utrpí ztráty, ale aktivně bojuje proti útočníkům.

2021

MISP training – Prague 2021 (4th year)

We would like to invite you to two-day training sessions full of MISP (Malware Information Sharing Platform & Threat Sharing) and AIL (modular framework to analyse potential information leaks).

The purpose is to reach out to security analysts using MISP as a threat intelligence platform along with users using it as an information sharing platform. The MISP training will demonstrate how the platform works; explain how to share, comment, and contribute data, and describe the future of development.

2020

MISP training – Prague 2020

Školení práce s open-source bezpečnostní platformou Malware Information Sharing Platform & Threat Sharing (MISP), pořádaů Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) spolu se Státní pokladnou Centrem sdílených služeb (SPCSS), proběhl v termínu 10. – 11. 09. 2020.

2019

Fórum aktivní kybernetické obrany 2019

Pohybujeme se v kyberprostoru, v němž se vyskytují neveřejná a citlivá data, a ta je potřeba chránit před útočníky, kteří hledají a využívají slabiny systémů i chyby bezpečnostních opatření. Jejich aktivity pak směřují k obohacení nebo diskreditaci. Toto není nic nového, co však nové je, že tradiční způsob obrany je mnohdy nedostačující. Nemělo by se tedy k obraně běžnými prostředky přidat aktivní převzetí kontroly nad útokem? Využít technická a organizační opatření, útočníkovi vyčerpat jeho zdroje a tím jej od dalších kroků odradit? V té chvíli se však obrana přesouvá do prostoru protistrany. Z role oběti se dostáváme do role útočníka. A tak se objevují otázky, které budou tématem Fóra aktivní kybernetické obrany 2019: