Operátor/ka datového centra

Připojte se k našemu týmu. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., rozšiřuje svůj tým o pozici technik/technička NON-IT. Pokud Vás baví různorodá práce, ozvěte se nám.

Neřídíme se tabulkovým systémem platových tříd, ale Vaše zkušenosti a schopnosti oceníme individuálně! Staňte se součástí týmu SPCSS.

Ve Vaší roli u nás budete:

 • zajišťovat monitoring technologií v datovém centru v nepřetržitém provozu 24/7;
 • nastavovat a upravovat provozní parametry na technologiích v souladu s parametry SLA;
 • provádět fyzickou kontrol stavu provozovaných technologií;
 • provádět manipulaci na rozvodech elektrické energie, chlazení;
 • připojovat IT a NON-IT zařízení na rozvod elektrické energie;
 • spolupracovat při provádění servisu servisním organizacím;
 • identifikovat závady, případně je odstraňovat nebo eskalovat na servisní organizaci;
 • monitorovat technologie umístěné v areálu;
 • zpracovávat podklady: spotřeba elektrické energie IT technologií;
 • sledovat průběh parametrů SLA na datových sálech;
 • provádět opravy rozvodů elektrické energie;
 • odstraňovat závady z revizních zpráv elektro.

Jaké byste měli mít znalosti, dovednosti a zkušenosti:

 • osvědčení odborné způsobilosti v elektrotechnice vyhl. č. 50/78Sb. minimálně 5§;
 • znalost práce na PC pokročilá úroveň zejména MS Outlook a Excel;
 • znalost práce v systémech CAD výhodou;
 • zkušenosti s DCIM a SCADA operation výhodou;
 • být komunikativní, samostatný, spolehlivý.

Jaké to u nás je:

 • Každý den budete potkávat příjemné a usměvavé kolegy.
 • Naobědvat se můžete v naší jídelně a nakoupit v podnikové prodejně. V případě nočních, víkendových a směn ve stání svátek Vám bude náležet příspěvek na stravné.
 • V rámci benefitů dostanete formou cafeterie příspěvek na dovolenou/sport/kulturu/dopravu.
 • Přispějeme na penzijní/životní připojištění i očkování.

Odeslání životopisu

Svůj životopis a motivační dopis zašlete na e-mail: kariera@spcss.cz.

Informace o zpracování osobních údajů

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů státním podnikem Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., IČO 03630919 (dále jen „SPCSS“) v souvislosti s náborovým procesem. Více informací o zpracování, včetně práva odvolat souhlas, možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání, které je trvale dostupné na našich webových stránkách ZDE >.

Zpracování osobních údajů na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy

Berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení Vaší vhodnosti SPCSS zpracovává pro účely hodnocení uchazečů a zpracování v rámci náborového procesu, když v tomto případě jde o zpracování, které SPCSS provádí na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy.

Zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů

Berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení Vaší vhodnosti SPCSS zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účel obhajoby právních nároků. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným na našich webových stránkách.

Souhlas se zařazením do databáze uchazečů SPCSS

S Vaším souhlasem bude SPCSS jako správce nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související s výkonem práce pro účely zařazení do databáze uchazečů, aby Vás mohla oslovit s jinou relevantní pracovní nabídkou. Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu tří let od skončení náborového procesu, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebude Vás SPCSS vést ve své databázi uchazečů po vyrozumění o nepřijetí na požadovanou pozici, a nebude Vás oslovovat s jinou relevantní pracovní nabídkou. Další informace, včetně Vašich práv, se dozvíte v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání, které je trvale dostupné na našich webových stránkách ZDE >.

Odeslání životopisu

Odesláním životopisu potvrzujete, že jste se důkladně seznámil/a se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a s dokumentem Informační memorandum o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání, zejména s rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.