SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

SPCSS podepsal smlouvu na výstavbu datového centra v Zelenči

24.10.2017

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., ukončil zadávací řízení na dodavatele stavby první etapy datového centra v Zelenči. Výstavba by měla začít již v listopadu 2017.

V prosinci 2016 vyhlásil SPCSS na základě rozhodnutí svého zřizovatele, Ministerstva financí, zadávací řízení na výstavbu nového datového centra pro potřeby státu v obci Zeleneč. Zadávací podmínky se týkaly první etapy stavby, která zahrnuje administrativní budovu a halový objekt datového centra, včetně zázemí. Zadavatel posuzoval deset došlých nabídek, přičemž hlavním kritériem hodnocení byla ekonomická výhodnost nabídky, tedy nejnižší nabídková cena. Vítězným dodavatelem zakázky se stala společnost DCI Czech a. s., odborný realizátor datových center.

Během výběrového řízení proběhl z iniciativy SPCSS v místě budoucí stavby archeologický průzkum. V lokalitě obce Zeleneč se totiž nachází významné středověké pohřebiště. Archeologický průzkum již byl ukončen, a tak nic nebrání tomu, aby byla 6. listopadu 2017 zahájena výstavba. Spuštění zkušebního provozu první etapy datového centra o IT příkonu 1 MW SPCSS předpokládá na počátku roku 2019 a na výstavbu je vyčleněna částka 208 mil Kč.