SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

SPCSS organizovalo jarní setkání 2017 se zákazníky

5.6.2017

Hlavním tématem letošního setkání bylo aktuální téma inovací a rozvoje ICT ve státní správě.

V souvislosti s rozvojem představila ředitelka úseku provozu interních služeb Ing. Věra Hnátová informace ohledně zahájení výstavby nového datového centra SPCSS v Zelenči. Praktické zkušenosti ze zvládání bezpečnostních incidentů Security Operation Centra SPCSS přednesl Ing. Jiří Krula pověřený řízením Úseku kybernetické bezpečnosti. Vzhledem ke komplexnosti problematiky osvětlil možnosti vertikální a horizontální spolupráce ve světle zákona o zadávání veřejných zakázek Mgr. Jakub Richter, ředitel úseku právních služeb a v neposlední řadě byli návštěvníci seznámení s novými příklady implementace a studií proveditelnosti služeb SPCSS prostřednictvím Dušana Kučery, ředitele úseku provozu služeb NDC.