SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

SPCSS odborný partner konference „e- government 20:10“

28.9.2016

SPCSS jako odborný partner konference „e- government 20:10“ představilo novou koncepci poskytovaných služeb

Generální ředitel SPCSS Ing. Vladimír Dzurilla hovořil o nové koncepci rozvoje služeb, která je orientována přímo na typické potřeby zákazníka. Tyto zákaznické potřeby řeší možností volby vhodného IT prostředí, které je navrženo a poskytováno formou sdílené služby s možností dalšího rozvoje. Dále prezentoval SPCSS jako subjekt kritické infrastruktury a dodavatele nezbytné dodávky dle číselníku nezbytných dodávek (CND) v rámci hospodářského opatření pro krizové stavy.

V rámci dalšího programu prezentovala, obchodní ředitelka SPCSS Mgr. Jana Venclíková ve spolupráci se zástupcem společnosti Microsoft Ing. Václavem Koudele problematiku řešení e-government cloudu v praxi. Představili základní princip tzv. hybridního cloudu a jeho základní architekturu včetně již realizovaných a nasazených řešení v oblasti Dlouhodobého ukládání dokumentů, Disaster recovery procedur a tvorbu testovacích prostředí na míru.