SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

SPCSS je partnerem soutěže European Cyber Security Challenge

15.11.2017

Do popředí oborů v oblasti IT se dostává specializace na kybernetickou bezpečnost. Jde vlastně o informační bezpečnost zahrnující ochranu informací a majetku před krádeží či poškozením, a to především elektronickou formou.

Základní znalosti této oblasti by měly být vlastní každému z nás. Ty rozšířenější se rozhodl otestovat druhý ročník Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti, která je součástí evropské iniciativy European Cyber Security Challenge. Soutěž, jejímž partnerem se stala SPCSS, je určena všem studentům středních škol a měla by prověřit jejich znalosti a dovednosti právě v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Do prvního kola soutěže se přihlásilo přes 3 000 studentů z 86 středních škol. Ti měli za úkol odpovídat na otázky v rámci osvětové části. Část druhá, do které postoupilo 1 852 středoškoláků, bude již výběrovější a us­kuteční se na začátku roku 2018. Závěrečné kolo pak proběhne v červnu a vítězové se mohou těšit na podzimní evropské finále v Londýně.

Cílem soutěže je podchytit a motivovat mladé lidi pro obor, který bude mít v nejbližších letech velkou budoucnost, a zároveň najít talenty na kybernetickou bezpečnost pro možnou spolupráci do budoucna. Akce má také přinést určitou osvětu do středních škol v tom, jak se rozumně chovat při práci s internetem a komunikačními technologiemi.