SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Služby SPCSS

SPCSS poskytuje a provozuje širokou škálu služeb
Přehled poskytovaných služeb lze znázornit jako vztah typických potřeb zákazníka s volbou prostředí, která je základním strategickým rozhodnutím při řešení outsourcovaných ICT technologií.

Následující schéma rovněž slouží jako rozcestník pro detailnější informace o službách ve vybrané kategorii služeb.
Služby
SPCSS

 Potřeby zákazníka (typické druhy potřeb)
Požadovaný výkon, diskový prostor, bezpečné propojení, CKB, monitoring VÍCE INFORMACÍ … Požadovaný výkon, diskový prostor, bezpečné propojení, CKB, monitoring, vyhrazený virtuální prostor VÍCE INFORMACÍ … Požadované bezpečné místo s možností správy vlastního HW VÍCE INFORMACÍ … Požadované bezpečné místo, vlastní vyhrazený HW, další speciální požadavky na IaaS a PaaS VÍCE INFORMACÍ …
Řešení potřeb zákazníka volbou prostředí SPCSS
DCaaS
Virtualizované prostředí (V-DC) HW prostředí (HW-DC)

Sdílené
(vs-DC)
Vyhrazené
(vv-DC)


VÍCE INFORMACÍ …
Housing

VÍCE INFORMACÍ …
Individuální
speciální
řešení


VÍCE INFORMACÍ …

Základní sdílené služby bezpečného datového centra jsou poskytovány v různých úrovních Housing, IaaS, PaaS a vybrané služby úrovně SaaS. Jednotlivé úrovně se liší zejména administrativní hranicí, kde se dělí odpovědnost (a tím i úroveň oprávnění) za provoz a rozvoj jednotlivých částí IT infrastruktury a aplikačního software mezi SPCSS a zákazníkem. Největšího ekonomického efektu pro zákazníky je dosahováno u služeb úrovně PaaS – Poskytnutí platformy pro provoz informačních systémů.V souladu se strategií MF ČR jsou služby bezpečného datového centra orientovány na služby zajištění provozu informačních systémů resortních i mimoresortních orgánů státní správy. Služby jsou poskytovány s důrazem na vysokou bezpečnost a dostupnost a ekonomickou efektivnost. Těchto cílů je dosahováno zejména systematickým důrazem na využití metod nejlepší praxe (ITIL, COBIT, TOGAF) v souladu s normami pro management služeb IEC/ISO 20000 a systém managementu bezpečnosti informací IEC/ISO 27000 a s platnou legislativou.

Základní sdílené služby jsou standardně doplňovány řadou podpůrných služeb jako např. Služby Service Desk, Služby provozního a bezpečnostního dohledu nebo Expertními a konzultačními službami. Sdílené služby bezpečného datového centra jsou navrhovány důsledně v technologicky multitenantním prostředí, které garantuje oddělení provozních prostředí jednotlivých zákazníků. Služby jsou poskytovány ve více úrovních, které se liší úrovní garantovaných parametrů ze strany SPCSS a také cenou pro zákazníka tak, aby bylo možné nalézt vždy cenově efektivní řešení pro danou úlohu.

Bezpečné datové
centrum SPCSS
SPCSS jako jediný státní podnik disponuje vlastním bezpečným datovým centrem. Toto datové centrum využívá nejmodernějších technologií a pokročilou architekturu pro zajištění vysoké dostupnosti poskytovaných služeb SPCSS. … pokračovat 

Centrum
kybernetické
bezpečnosti
Služby Centra kybernetické bezpečnosti, Odbor centra kybernetické bezpečnosti nabízí svým zákazníkům komplexní řešení při zvládání detekovaných bezpečnostních incidentů a zároveň při plnění povinností vyplývajících ze ZoKB. … pokračovat 

Cyber Security
University
Cyber security university v SPCSS. Podpora mladých talentů a jejich rozvoje v oblasti kybernetické bezpečnosti prostřednictvím kontaktů a spoluprací s experty a pracovišti v ČR i v zahraničí. Spolupráce se soukromou, akademickou a státní sférou v testování a praktické realizaci bezpečnostních opatření v oblasti kybernetické a informační bezpečnosti. … pokračovat