SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Příprava vybudování eGov Cloudu (eGC)

22.6.2017

Práce na projektu eGovernment Cloud ČR, tedy správě věcí veřejných za využití moderních elektronických nástrojů, pokračují.

Dokládá to i odborný seminář, pořádaný Českou pobočkou AFCEA a Policejní akademií ČR ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR. V předposledním červnovém týdnu se na něm sešli vyslanci pracovních týmů spolu se zástupci odborné veřejnosti, aby prezentovali počáteční výstupy a principy pro vybudování eGov Cloudu. Na téma synergie státní a komerční části eGC , obsahové a provozní části a katalogu služeb vystoupil Dušan Kučera, ředitel úseku provozu služeb Národního datového centra SPCSS.