Přejeme zdařilý rok 2020

Skvělý nový rok 2020 všem příznivcům bezpečné práce s daty.