Protikorupční program

SPCSS se zavazuje dodržovat tento protikorupční program za účelem vytvoření podmínek pro eliminaci korupčního jednání.
Home/O nás/Informace pro veřejnost/Protikorupční program

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. (dále jen „SPCSS“), jako státní podnik, který je právnickou osobou oprávněnou hospodařit s majetkem České republiky, se v souladu se snahou Vlády České republiky a Ministerstva financí potlačovat korupční jednání připojuje tímto k boji s korupcí. SPCSS se zavazuje dodržovat tento protikorupční program za účelem vytvoření podmínek pro eliminaci korupčního jednání.

V případě podezření na korupční či neetické jednání našich zaměstnanců je možné se obrátit na compliance managera, který je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech ve vztahu k ohlašovateli, o nichž se v souvislosti s nahlášeným korupčním či neetickým jednáním dozví.

Oznámení týkající se podezření na korupční či neetické jednání lze učinit:

na elektronickou adresu: korupce@spcss.cz

nebo

písemně či osobně (popř. telefonicky) na adresu:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Compliance manager
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
Tel.: 225 515 222

Protikorupční program je ke stažení v plném znění zde:

Protikorupční program (soubor PDF) >>