SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

O nás

SPCSS je nový státní podnik, který vznikl za účelem plnit ICT strategii svého zřizovatele Ministerstva financí České republiky. Více informací o státním podniku SPCSS naleznete v jednotlivých kapitolách níže.

SPCSS

 


Předmět
činnosti
Hlavní předmět činnosti nového státního podniku je zaměřen na poskytování služeb provozu IT (infrastruktury, výpočetního výkonu, OS, databází a aplikací v našich datových centrech). … pokračovat 

Vznik a historie
SPCSS
Na základě souhlasu vlády České republiky uděleného usnesením č. 854 ze dne 20. října 2014 a po vyjádření dozorčí rady STÁTNÍ TISKÁRNY CENIN, státního podniku ze dne 30. října 2014, rozhodl zakladatel, tj. Ministerstvo financí, svým rozhodnutím ze dne 3. 11. 2014. … pokračovat 

Informace pro veřejnost Informace pro veřejnost ohledně poskytování informací a protikorupčním programu SPCSS. Následují odkazy obsahují podrobnější informace. … pokračovat 

Organizační
struktura
Organizační struktura SPCSS, odráží jednotlivá odborná odvětví státního podniku při plnění nejnáročnějších profesionálních výzev v oblasti ICT finančního řízení státu. … pokračovat 

Bezpečné datové
centrum SPCSS
SPCSS jako jediný státní podnik disponuje vlastním bezpečným datovým centrem. Toto datové centrum využívá nejmodernějších technologií a pokročilou architekturu pro zajištění vysoké dostupnosti poskytovaných služeb SPCSS. … pokračovat 

Certifikace
SPCSS má zavedeny systémy řízení managementu dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001 a systém managementu IT služeb dle ISO 20000–1. … pokračovat 

Výroční zprávy
Přehled výročních zpráv za jednotlivé roky jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF. … pokračovat