SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

SPCSS se zúčastnil konference e-government 20:10 Mikulov 2017

11.9.2017

Tradiční výroční konference o elektronizaci veřejné správy se letos SPCSS zúčastnil jako odborný partner a nově představil hlavní téma své prezentace „SPCSS jako ICT servisní organizace státu“.

V rámci této filozofie se SPCSS zamýšlí, jak má takový státní podnik vypadat a jak zapadá do prostředí státního ICT. V souladu se strategií svého zakladatele (MF ČR) se SPCSS již plně vyprofiloval jako dodavatel sdílených služeb a stal se plnohodnotným centrem sdílených služeb v rámci rezortu.
Díky získaným zkušenostem a infrastruktuře, kterou SPCSS disponuje, je dalším logickým krokem v rozvoji státního ICT poskytovat služby napříč rezorty, což umožňuje poskytovat ICT služby a servis s ještě větší efektivitou, pružností a finančními úsporami. Prezentace klade důraz na oblasti, které jsou pro SPCSS důležité. Jedná se zejména o vlastní infrastrukturu, source a vendor management, srozumitelnou cenotvorbu a portfolio služeb, včetně konkrétních přínosů pro zákazníka. Na závěr SPCSS demonstruje soulad se strategií MF ČR.

Prezentace „SPCSS jako ICT servisní organizace státu“
ke stažení ve formátu PDF (6,14 MB) >>