SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

Protikorupční program

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. (dále jen „SPCSS“), jako státní podnik, který je právnickou osobou oprávněnou hospodařit s majetkem České republiky, se v souladu se snahou Vlády České republiky a Ministerstva financí potlačovat korupční jednání, připojuje tímto k boji s korupcí. SPCSS se zavazuje dodržovat tento protikorupční program za účelem vytvoření podmínek pro eliminaci korupčního jednání.

V případě podezření na korupční či neetické jednání našich zaměstnanců je možné se obrátit na IA nebo ŘÚPS. Jak IA, tak ŔÚPS jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech ve vztahu k ohlašovateli, o nichž se v souvislosti s nahlášeným korupčním či neetickým jednáním dozví. 

Oznámení týkající se podezření na korupční či neetické jednání lze učinit:

na elektronickou adresu: korupce@spcss.cz

nebo

písemně či osobně (popř. telefonicky) na adrese:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Referát interního auditu
Na Vápence 915/14
30 00 Praha 3 – Žižkov
Tel.: 225 515 447

či

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.
ředitel Úseku právních služeb
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3 – Žižkov
Tel.: 225 515 796

Protikorupční program je ke stažení v plném znění zde:
Protikorupční program (soubor PDF) >>