SPCSS

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.

O nás / Informace pro veřejnost

Informace pro veřejnost ohledně poskytování informací a protikorupčním programu SPCSS. Následují odkazy obsahují podrobnější informace. Informace pro veřejnost

 


Postup k poskytnutí informace Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. … pokračovat 

Žádosti a odpovědi Poskytování informací – žádosti a odpovědi ve formátu PDF >> … pokračovat 

Protikorupční program Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. (dále jen „SPCSS“), jako státní podnik, který je právnickou osobou oprávněnou hospodařit s majetkem České republiky, se v souladu se snahou Vlády České republiky a Ministerstva financí potlačovat korupční jednání, připojuje tímto k boji s korupcí. … pokračovat 

Přehled konzultantů SPCSS Zde naleznete přehled subjektů, jejichž služby v konzultační a poradenské oblasti, využíval nebo využívá SPCSS. … pokračovat