Aktuality

Informace o způsobu fungování Státní pokladny Centra sdílených služeb, s. p., a o zajištění jeho služeb v podmínkách stavu nouze

Stejně jako celá společnost, i my pozorně sledujeme rozhodnutí Vlády ČR, pokyny Ústředního krizového štábu a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR, reagující na šíření koronaviru CO-VID-19. Důsledně se řídíme v této souvislosti zavedenými celoplošnými opatřeními, abychom chránili zdraví zaměstnanců, zákazníků i

Upozornění pro návštěvníky SPCSS

Dovolujeme si upozornit naše zákazníky a externí dodavatele, že je v souvislosti s opatřením ministerstva zdravotnictví a na základě interních předpisů od pondělí 9. března 2020 omezen vstup do objektů SPCSS všem osobám, které v období od 1. 3. 2020 navštívily Itálii, ale rovněž Čínu,

Kdo hackuje, vyhraje

Jak jinak si ověřit své znalosti v oblasti kybe, než účastí v soutěži? Právě proběhnuvší národní finále třetího ročníku středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti, jíž je Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p. partnerem, zná vítěze.

Půjde zase věřit internetu?

Říká vám něco Paris call neboli Pařížská výzva? Ne, nehledejte souvislost se žlutými vestami. Jde o bezpečnost kyberprostoru a týká se každého z nás. I proto se SPCSS zařadil mezi podporovatele této aktivity.