Administrátor/ka síťových technologií

Připojte se k našemu týmu. Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., rozšiřuje svůj tým o pozici administrátor/ka síťových technologií. Pokud Vás baví různorodá práce, hledáte uplatnění v dynamickém oboru, ozvěte se nám.

Neřídíme se tabulkovým systémem platových tříd, ale Vaše zkušenosti a schopnosti oceníme individuálně! Staňte se součástí týmu SPCSS.

Vaše role u nás:

 • Budete zpracovávat koncepční, metodické a analytické materiály v oblasti automatizace informačního systému;
 • zajistíte provoz prvků infrastruktury, analýzu chodu proxy soustavy;
 • budete koordinovat projekty vývoje informačního systému z hlediska technického zabezpečení, programového vybavení, provozu a údržby, přípravy a realizace modifikací a poskytování podpory uživatelům;
 • budete se podílet na tvorbě koncepce a strategie, rozvoje, řízení a kontroly funkčnosti sítě, napojení do sítí, do sub sítí apod.;
 • budete řídit ve vymezeném rozsahu správu síťových služeb a organizovat správu síťových služeb pro všechny napojené subsystémy (veřejné, interní a vzdálené);
 • budete posuzovat, vyhodnocovat a vybírat komplexní projekty pro informační systémy v návaznosti na komunikační systémy, síťové služby a infrastrukturu;
 • budete řídit a zabezpečovat kontrolu bezpečnosti infrastruktury, připojení, serverů a informačních systémů a jejich propojení s ostatními subjekty;
 • k pozici patří i kontrola plnění smluvních závazků dodavatelů;
 • připravte se na držení pohotovostí.

Jaké byste měli mít znalosti, dovednosti a zkušenosti:

Znalosti v oblasti síťové infrastruktury:

 • Správa a rozvoj síťových prvků WAN, LAN, WiFi;
 • správa připojení k internetu vč. vysoké dostupnosti a BGP směrování;
 • řešení požadavků koncových uživatelů a administrátorů systémem Servicedesk;
 • zkušenosti s návrhem moderních L2 i L3 topologií, vč. SDN;
 • schopnost návrhu WiFi systémů a guest portálů;
 • správa systémů IP telefonie, videokonferencí a Unified Communication;
 • aplikační dostupnost, jako je loadbalancing a globální load balancing;
 • zkušenosti s poskytovateli telekomunikačních služeb;
 • správa a rozvoj systémů pro monitoring síťové infrastruktury;
 • správa a rozvoj systémů pro aplikační monitoring.

Jaké to u nás je:

 • Každý den budete potkávat IT nadšence, jako jste Vy. Pokud tedy zrovna nebudete pracovat z domova.
 • Nejsme fandové open space – pracujeme v kancelářích, kde má každý zaměstnanec dostatek svého prostoru.
 • Naobědvat se můžete v naší jídelně a nakoupit v podnikové prodejně.
 • Víme, že je třeba i odpočívat – dáme Vám 5 týdnů dovolené a k tomu 4 dny zdravotního volna.
 • V rámci benefitů dostanete formou cafeterie příspěvek na dovolenou/sport/kulturu, přispějeme na penzijní/životní připojištění i očkování.

Informace o zpracování osobních údajů

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů státním podnikem Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., IČO 03630919 (dále jen „SPCSS“) v souvislosti s náborovým procesem. Více informací o zpracování, včetně práva odvolat souhlas, možnosti podání námitky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání, které je trvale dostupné na našich webových stránkách ZDE >.

Zpracování osobních údajů na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy

Berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení Vaší vhodnosti SPCSS zpracovává pro účely hodnocení uchazečů a zpracování v rámci náborového procesu, když v tomto případě jde o zpracování, které SPCSS provádí na základě kroků vedoucích k uzavření smlouvy.

Zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů

Berete na vědomí, že Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje související s výkonem práce a údaje o posouzení Vaší vhodnosti SPCSS zpracovává na základě oprávněného zájmu pro účel obhajoby právních nároků. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným na našich webových stránkách.

Souhlas se zařazením do databáze uchazečů SPCSS

S Vaším souhlasem bude SPCSS jako správce nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje související s výkonem práce pro účely zařazení do databáze uchazečů, aby Vás mohla oslovit s jinou relevantní pracovní nabídkou. Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu tří let od skončení náborového procesu, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, nebude Vás SPCSS vést ve své databázi uchazečů po vyrozumění o nepřijetí na požadovanou pozici, a nebude Vás oslovovat s jinou relevantní pracovní nabídkou. Další informace, včetně Vašich práv, se dozvíte v Informačním memorandu o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání, které je trvale dostupné na našich webových stránkách ZDE >.

Souhlasím

Odeslat životopis

Odesláním životopisu potvrzujete, že jste se důkladně seznámil/a se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a s dokumentem Informační memorandum o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání, zejména s rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.Nahrání životopisu:
maximální datová velikost souboru 2 MB, pouze soubory: DOC, DOCX, PDF
Potvrďte prosím, že nejste robot