Protikorupční program

SPCSS se zavazuje dodržovat tento protikorupční program za účelem vytvoření podmínek pro eliminaci korupčního jednání.
///Protikorupční program

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p. (dále jen „SPCSS“), jako státní podnik, který je právnickou osobou oprávněnou hospodařit s majetkem České republiky, se v souladu se snahou Vlády České republiky a Ministerstva financí potlačovat korupční jednání připojuje tímto k boji s korupcí. SPCSS se zavazuje dodržovat tento protikorupční program za účelem vytvoření podmínek pro eliminaci korupčního jednání.

V případě podezření na korupční či neetické jednání našich zaměstnanců je možné se obrátit na interního auditora (dále jen “IA”) nebo ředitele úseku právních služeb (dále jen “ŘÚPS”). Jak IA, tak ŘÚPS jsou povinni zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech ve vztahu k ohlašovateli, o nichž se v souvislosti s nahlášeným korupčním či neetickým jednáním dozví.

Oznámení týkající se podezření na korupční či neetické jednání lze učinit:

na elektronickou adresu: korupce@spcss.cz

nebo

písemně či osobně (popř. telefonicky) na adresu:

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
referát interního auditu
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
Tel.: 225 515 447

či

Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
ředitel úseku právních služeb
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3
Tel.: 225 515 796

Protikorupční program je ke stažení v plném znění zde:

Protikorupční program (soubor PDF) >>